Till innehåll på sidan

Folkmängd efter kön och födelseland 1970–2019 samt framskrivning 2020–2070

Folkmängd 1970–2019 samt framskrivning 2020–2070

diagram

Folkmängd efter kön och födelseland 1970–2019 samt framskrivning 2020–2070

diagram

Kommentarer

År 1969 nådde Sveriges befolkning 8 miljoner invånare. Det gick sedan 35 år, till år 2004, innan folkmängden passerade 9 miljoner. Därefter har folkökningen gått snabbare och i början av år 2017, var det 10 miljoner invånare i Sverige. Det tog 13 år att öka den miljonen. I framtiden förväntas befolkningen fortsätta öka i nästan samma takt och år 2029 beräknas folkmängden vara 11 miljoner. Enligt denna framskrivning är vi 12 miljoner invånare i Sverige år 2052 och knappt 13 miljoner år 2070, det sista året i framskrivningen.

År 2015 var det för första gången fler män än kvinnor i Sverige. Fem år tidigare, 2010, var det fler män än kvinnor födda i Sverige, och 2019 var det också fler män än kvinnor födda utomlands. Under hela framskrivningsperioden förväntas det fortsatt att vara fler män än kvinnor, både totalt och för födda i Sverige. Under större delen av framskrivningsperioden förväntas det också vara fler utrikes födda män än kvinnor, men i slutet av framskrivningsperioden förväntas det att vara fler utrikes födda kvinnor än män.

De beräkningar som ligger till underlag för denna framskrivning utfördes 16–20 mars 2020, i början av coronapandemin och särskilt de ekonomiska konsekvenserna gick inte att överblicka. Det fanns då signaler om en kommande lågkonjunktur och efter det att beräkningarna genomfördes fram till publicering har signalerna blivit tydligare. Det är ännu ovisst hur djup och lång lågkonjunkturen blir och därmed vilken påverkan den kommer att ha på befolkningsutvecklingen.

Sveriges framtida befolkning, 2020-2070

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-04-08

Har du frågor om statistiken?