Till innehåll på sidan

Migration, barnafödande och dödlighet - Födda 1970-2018 efter föräldrarnas födelseland. Korrigerad 2020-09-15

PDF:
Hela publikationen (1811kb)
Serie:
BE51 - Demografiska rapporter
Språk:
Svenska med inslag av engelska
ISSN:
1654-1510 (Online); 0283-8788 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2020-03-05
Förfrågningar:

Lena Lundkvist

010-479 46 78

lena.lundkvist@scb.se

Örjan Hemström

010-479 49 97

orjan.hemstrom@scb.se