Till innehåll på sidan

Ungdomars flytt från föräldrahemmet i coronatider

I denna rapport redovisas statistik om flytt från föräldrahemmet bland ungdomar i åldrarna 18 till 24 år under pandemiåren 2020 och 2021 jämfört med 2016–2019. Det har varit en svagt nedåtgående trend i antalet ungdomar som flyttat hemifrån de senaste åren. Men åren 2020 och 2021 var det något fler som flyttade hemifrån än tidigare år.

Serie:
BE51 - Demografiska rapporter
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2022-be51br2211_pdf
ISSN:
1654-1510 (Online); 0283-8788 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2022-11-16
Förfrågningar:

Vitor Miranda

010-479 43 44

vitor.miranda@scb.se