Till innehåll på sidan

Demografisk analys: Skilda världar? – Det demografiskt delade Sverige

Stora demografiska skillnader i Sverige

Statistiknyhet från SCB 2018-11-20 9.30

I Sverige påverkar utbildningsnivå och födelseland våra liv inom områden som familj, boende och hälsa. Vuxna utrikes födda är till exempel oftare trångbodda och personer med eftergymnasial utbildning har högre livslängd och bättre hälsa.

Det finns betydande skillnader i levnadsförhållanden för olika grupper i befolkningen. Något som påverkar till exempel familjeförhållanden är utbildningsnivå, födelseland och typ av kommun där man bor. Nästan alla kvinnor som har barn bor också tillsammans med sina barn. Det är mindre vanligt bland män. Men för män, som ofta inte bor med alla sina barn, finns större skillnader mellan olika grupper. När det gäller andelen som bor med alla sina barn finns det främst skillnader mellan grupper med olika utbildningsnivå. För både kvinnor och män är andelen högst bland de med en lång eftergymnasial utbildning, något lägre bland de med en kort eftergymnasial utbildning, ytterligare något lägre bland de med en gymnasieutbildning och lägst bland de med en förgymnasial utbildning.

Anledningen till detta är att separationer och familjeupplösningar varierar tydligt med utbildningsnivå. Det gör att andelen ensamstående med barn är högst i gruppen med förgymnasial utbildning och lägst bland de som har en lång eftergymnasial utbildning.

Andel föräldrar 20 år och äldre som bor med alla sina biologiska barn efter kön och utbildningsnivå, 2017

Diagram: Andel föräldrar 20 år och äldre som bor med alla sina biologiska barn efter kön och utbildningsnivå, 2017

Som barn räknas här de som är under 18 år.

Högst andel trångbodda bland födda utanför Europa

Skillnader i boende hänger samman med i vilken typ av kommun man bor. I mindre städer och glesbygdskommuner bor fler i småhus och bostadsytan per person är större än i storstäder. I storstäder och storstadsnära kommuner bor fler i bostadsrätter i flerbostadshus. Ser man till vilka som äger sin bostad så är det framförallt inrikes födda och personer med eftergymnasial utbildning. När det gäller trångboddhet är det framförallt personer som är födda utanför Europa som är trångbodda. Trångbodda är här de som bor på mindre än 20 kvadratmeter per person.

Andel av befolkningen 20 år och äldre som bor på mindre än 20 kvadratmeter per person efter kön, ålder och födelselandsgrupp

Diagram: Andel av befolkningen 20 år och äldre som bor på mindre än 20 kvadratmeter per person efter kön, ålder och födelselandsgrupp.

Bättre hälsa och hög livslängd med högre utbildning

Livslängden skiljer sig åt mellan olika grupper. Det gäller särskilt grupper med olika utbildningsnivå. Antalet återstående år vid 30 års ålder är drygt 57 år för kvinnor och knappt 55 år för män med en längre eftergymnasial utbildning och 5–6 år lägre för de med förgymnasial utbildning, 52 år respektive 49 år. Det rör sig inte bara om en skillnad i antalet beräknade levnadsår utan det finns också en större skillnad i antalet hälsovägda levnadsår mellan grupper med olika utbildningsnivå. Utbildningsgrupper med kortare livslängd har också fler återstående år med långvarig sjukdom som leder till att man inte klarar av flera vardagsaktiviteter.

Mer om statistiken

I rapporten beskrivs skillnader i inrikes omflyttning, barnafödande, familjeförhållanden, avstånd till barn för föräldrar som inte bor med sina barn och avstånd till vuxna föräldrar bland äldre personer, boende och livslängd. Fokus är på efter utbildningsnivå, födelselandsgrupp, olika typer av kommuner och landsdelar. Statistiken i rapporten baseras huvudsakligen på olika totalräknade register, samt Underökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC). Information om statistikens kvalitet, framställningssätt m.m. finns i kapitlet Kort om statistiken i slutet av rapporten.

Publikation

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för samordning och tvärområden

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
demografi@scb.se

Förfrågningar

Vitor Miranda

Telefon
010-479 43 44
E-post
vitor.miranda@scb.se

Örjan Hemström

Telefon
010-479 49 97
E-post
orjan.hemstrom@scb.se

Jeroen de Munter

Telefon
010-479 45 43
E-post
jeroen.demunter@scb.se