Till innehåll på sidan

Försäljning av bostadsrätter 2017 och 2018

Försäljning av bostadsrätter för 230 miljarder

Statistiknyhet från SCB 2019-07-05 9.30

Under 2018 såldes det 102 000 bostadsrätter till ett sammanlagt värde av nästan 230 miljarder kronor. Medelpriset för en bostadsrätt i landet sjönk med drygt 5 procent, från nästan 2,4 miljoner kronor år 2017 till nästan 2,3 miljoner år 2018.

I de tre storstadsområdena (Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö) såldes det bostadsrätter för 172 miljarder kronor, vilket motsvarar 75 procent av det totala försäljningsvärdet. I Stor-Stockholm var den totala omsättningen 125 miljarder kronor. Det motsvarar 55 procent av den totala omsättningen i landet. För Stor-Göteborg var motsvarande siffror 30 miljarder eller 13 procent, för Stor-Malmö 17 miljarder eller 7 procent.

Omsättning av bostadsrätter 2000–2018 i miljarder kronor
Försäljning av bostadsrätter 2017 och 2018

Minskande antal bostadsrättsförsäljningar

Antalet försäljningar av bostadsrätter uppgick 2018 till 102 147, vilket är 7 583 färre än 2017. Mer än hälften (drygt 55 procent) av alla bostadsrättsförsäljningar ägde rum i något av de tre storstadsområdena. I Stor-Stockholm genomfördes 35 procent av affärerna, i Stor-Göteborg 11 procent och i Stor-Malmö 9 procent.

Antal sålda bostadsrätter 2000–2018
Försäljning av bostadsrätter 2017 och 2018

Stora regionala skillnader i medelpris

Medelpriset för en bostadsrättslägenhet var 2,3 miljoner kronor under 2018. De regionala skillnaderna är stora. De dyraste bostadsrätterna finns i Stockholms län där medelpriset 2018 var 3,5 miljoner kronor, medan Västernorrlands län hade det lägsta medelpriset på 799 000 kronor.

Medelpris sålda bostadsrätter 2000–2018, tkr
Försäljning av bostadsrätter 2017 och 2018

I nedanstående tabell redovisas antal överlåtelser, medelpris och medianpris för åren 2017 och 2018 fördelat på län, storstadsområden, landet i övrigt samt totalt för hela landet.

Försäljning av bostadsrätter 2017 och 2018

Län

2017 [1] 2017 [1] 2017 [1] 2018 [2] 2018 [2] 2018 [2]
  Antal sålda bostadsrätter Medelpris, tkr Medianpris, tkr Antal sålda bostadsrätter Medelpris, tkr Medianpris, tkr
Stockholm
41 031 3 661 3 100 36 233 3 459 2 900
Uppsala
5 076 2 177 2 080 4 709 2 058 1 950
Södermanland
2 403 1 311 1 200 2 345 1 288 1 200
Östergötland
3 717 1 609 1 575 3 666 1 552 1 500
Jönköping
2 027 1 470 1 500 1 971 1 426 1 450
Kronoberg
897 1 551 1 590 956 1 523 1 523
Kalmar
1 586 978 810 1 436 999 800
Gotland
409 1 976 1 810 444 1 872 1 723
Blekinge
731 1 026 860 758 1 066 878
Skåne
14 359 1 639 1 400 13 458 1 643 1 400
Halland
1 525 2 052 1 980 1 478 2 044 1 925
Västra Götaland
15 909 2 219 2 150 15 481 2 163 2 085
Värmland
2 229 934 830 2 298 863 700
Örebro
2 446 1 191 1 160 2 270 1 144 1 095
Västmanland
3 272 1 129 978 3 152 1 143 970
Dalarna
2 324 839 765 2 174 891 800
Gävleborg
2 153 1 064 975 2 024 1 111 1 000
Västernorrland
2 433 806 700 2 285 799 695
Jämtland
1 240 1 100 1 000 1 268 1 127 1 000
Västerbotten
2 325 1 368 1 405 2 253 1 302 1 325
Norrbotten
1 638 1 123 1 108 1 488 1 061 1 008
Storstadsområde
           
Stor-Stockholm
41 031 3 661 3 100 36 233 3 459 2 900
Stor-Göteborg
11 239 2 847 2 600 10 859 2 760 2 500
Stor-Malmö
9 979 1 834 1 600 9 305 1 841 1 600
Övriga landet
47 481 1 277 1 150 45 750 1 255 1 150
Hela landet
109 730 2 380 2 020 102 147 2 250 1 900

[1] Siffrorna för år 2017 är definitiva [2] Siffrorna för år 2018 är preliminära

Definitioner och förklaringar

Underlag för beräkningarna av överlåtelsepriserna i denna statistiknyhet är de kontrolluppgifter som bostadsrättsföreningarna lämnar till skattemyndigheten i samband med en överlåtelse/försäljning av en bostadsrätt. Statistiken omfattar således endast ”begagnatmarknaden" och inte nyproduktion. Resultaten för år 2018 är beräknade på ett preliminärt material, medan siffrorna för år 2017 bygger på ett definitivt material.

Vad omfattar statistiken?

Det finns bostadsrätter som överlåts till ett symboliskt (lågt) värde, likväl som det finns bostadsrätter, speciellt i Stockholms innerstad, som är extremt dyra. SCB har valt att i denna redovisning ta med alla överlåtelser oavsett lägsta pris upp till ett högsta pris på 20 miljoner kronor. Dock ingår inga överlåtelser som skett genom arv, gåva, bodelning eller liknande. Dessutom ingår bara överlåtelser som gjorts av fysiska personer och där hela lägenheten sålts.

Prisjämförelser mellan åren

Det bör påpekas att det är vanskligt att med stöd av siffrorna dra slutsatser om prisutvecklingen på bostadsrätter. För att kunna göra detta krävs ett bättre mått än enbart medel- eller medianpriset vilket inte tar hänsyn till storlek, belägenhet eller andra faktorer som påverkar marknadspriset. Med anledning av detta redovisas inga procentuella förändringar mellan åren på lägre regional nivå.

Statistiska mått – medelpris och medianpris

I denna Statistiknyhet redovisas både medelpriser och medianpriser. Anledningen till detta är att överlåtelsepriserna är skevt fördelade. Det finns i de flesta regioner ett antal försäljningar till höga priser, vilket gör att medelvärdet blir högt. För att åskådliggöra detta redovisas även medianpriser. Medianen är det storleksmässigt mittersta värdet i respektive region. Detta mått påverkas därför inte i lika hög grad som medelvärdet av extrema värden.

Stor-Stockholm omfattar hela Stockholms län.

Stor-Göteborg omfattar Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun.

Stor-Malmö omfattar Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun.

Redovisning på lägre regional nivå
Redovisning på t.ex. kommun-, församlings- eller distriktsnivå kan beställas på uppdragsbasis (mot betalning) genom att kontakta någon av nedanstående kontaktpersoner.

Tidsserier för åren 2000–2018 (län, storstadsområden och riket) återfinns i Statistikdatabasen.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Förfrågningar

Niclas Sjölund

Telefon
010-479 43 42
E-post
niclas.sjolund@scb.se

Martin Verhage

Telefon
010-479 47 78
E-post
martin.verhage@scb.se