Till innehåll på sidan

Småhusbarometern t.o.m. augusti 2019

Stigande småhuspriser

Statistiknyhet från SCB 2019-09-12 9.30

Småhuspriserna på riksnivå steg med nästan 3 procent under tremånadersperioden juni-augusti 2019 jämfört med mars–maj samma år. Även jämfört med samma period förra året har priserna stigit med 3 procent på riksnivå under juni– augusti.

Mellan de två senaste tremånadersperioderna redovisas stigande priser i 20 av Sveriges 21 län. Den största prisuppgången på länsnivå redovisas i Västmanlands och Västernorrlands län med 7 procent, följt av Kalmar län med 6 procent. Det enda län där priserna inte steg var Blekinge, där var priserna oförändrade. I Storgöteborg, Storstockholm och Stormalmö steg priserna mellan 1 och 3 procent.

Fördelat regionalt på län och årsbasis steg priserna i 17 län, samtidigt som priserna sjönk i två län. Den högsta prisuppgången på länsnivå redovisas i Västmanlands län med 9 procent, följt av Blekinge län med 7 procent. Sjunkande priser redovisas i Västerbottens och Norrbottens län. Där sjönk priserna med 3 respektive 1 procent. I Storstockholm, Storgöteborg och Stormalmö steg priserna mellan 1 och 6 procent.

Det genomsnittliga priset i landet för ett småhus för permanent boende var drygt 3 miljoner kronor för perioden juni–augusti 2019.

Fastighetsprisstatistik per månad, hela landet
MånadAntal köpMedelpris i 1000-tals krMedeltaxeringsvärde i 1000-tals krKöpeskillingskoefficient (K/T-tal)Procentuell förändring från föregående månad
1808
6 133 3 021 2 015 1,64  
1809
4 001 2 783 1 833 1,65 +1
1810
5 227 2 793 1 860 1,64 ‑1
1811
6 142 2 895 1 932 1,64 0
1812
4 111 2 970 1 977 1,62 ‑1
1901
3 903 3 188 2 144 1,61 ‑1
1902
3 549 2 991 1 999 1,61 0
1903
3 741 3 105 2 085 1,62 0
1904
4 270 3 024 2 014 1,63 +1
1905
4 876 2 977 1 961 1,66 +1
1906
4 817 3 068 2 032 1,66 0
1907
5 063 2 951 1 909 1,69 +2
1908[1]
2 103 3 105 1 977 1,70 +1

[1] Uppgifterna är preliminära.

Prisutvecklingen det senaste året enligt K/T-talet, hela landet
Småhusbarometern t.o.m. augusti 2019

Fastighetsprisstatistik för den senaste tremånadersperioden jämfört med föregående period samt föregående år
 Antal köp senaste periodMedelpris senaste period (tkr)K/T-tal senaste periodK/T-tal före-gående periodK/T-tal före-gående årFörändring i procent från före-gående periodFörändring i procent från före-gående år
Län
             
Stockholm
1 781 5 579 1,39 1,37 1,38 +1 +1
Uppsala
406 3 202 1,57 1,50 1,50 +5 +5
Södermanland
429 2 749 1,67 1,63 1,62 +3 +3
Östergötland
528 2 861 1,72 1,67 1,66 +3 +3
Jönköping
471 2 256 1,76 1,72 1,72 +2 +2
Kronoberg
286 1 971 1,76 1,72 1,76 +2 0
Kalmar
411 1 760 1,84 1,74 1,75 +6 +5
Gotland
80 2 662 1,76 1,72 1,66 +3 +6
Blekinge
254 1 982 1,83 1,83 1,71 0 +7
Skåne
1 761 3 111 1,74 1,68 1,63 +3 +6
Halland
416 3 392 1,65 1,59 1,58 +4 +4
Västra Götaland
1 914 3 243 1,67 1,66 1,63 +1 +2
Värmland
386 1 770 1,80 1,76 1,76 +2 +2
Örebro
438 1 986 1,78 1,70 1,67 +5 +6
Västmanland
307 2 379 1,78 1,66 1,64 +7 +9
Dalarna
440 1 975 1,86 1,83 1,75 +2 +6
Gävleborg
392 1 868 1,81 1,78 1,81 +2 0
Västernorrland
396 1 486 1,82 1,71 1,75 +7 +4
Jämtland
164 1 791 1,70 1,68 1,67 +2 +2
Västerbotten
364 2 162 1,75 1,71 1,80 +2 -3
Norrbotten
359 1 680 1,65 1,61 1,66 +2 -1
Storstadsområde
             
Stor-Stockholm
1 781 5 579 1,39 1,37 1,38 +1 +1
Stor-Göteborg
1 016 4 569 1,56 1,55 1,53 +1 +2
Stor-Malmö
749 4 051 1,69 1,64 1,58 +3 +6
Hela landet
11 983 3 025 1,68 1,64 1,63 +3 +3

Tidsperioder: Senaste perioden 2019-06 – 2019-08, Föregående period 2019-03 – 2019-05, Föregående år 2018-06 – 2018-08.

Fastighetsprisstatistik för landets större kommuner (mer än 50 000 invånare)
KodKommunAntal köp senaste periodMedelpris senaste period (tkr)K/T-tal senaste periodK/T-tal före-gående periodK/T-tal före-gående årFörändring i procent från föregående periodFörändring i procent från föregående år
0123
Järfälla
63 4 861 1,23 1,22 1,24 +1 -1
0126
Huddinge
118 5 197 1,34 1,35 1,31 -1 +2
0127
Botkyrka
94 4 028 1,31 1,32 1,32 -1 -1
0136
Haninge
95 4 170 1,40 1,35 1,37 +3 +2
0160
Täby
96 7 009 1,32 1,31 1,36 +1 -3
0163
Sollentuna
76 7 193 1,38 1,35 1,35 +3 +2
0180
Stockholm
256 7 560 1,33 1,29 1,30 +4 +3
0181
Södertälje
88 3 706 1,55 1,51 1,48 +3 +5
0182
Nacka
96 7 430 1,36 1,33 1,38 +2 -2
0188
Norrtälje
113 2 724 1,60 1,66 1,57 -4 +2
0380
Uppsala
163 3 927 1,55 1,42 1,43 +10 +8
0480
Nyköping
73 3 106 1,68 1,68 1,64 0 +2
0484
Eskilstuna
103 2 837 1,69 1,51 1,57 +12 +8
0580
Linköping
162 3 777 1,63 1,60 1,55 +2 +5
0581
Norrköping
116 3 293 1,66 1,56 1,60 +6 +3
0680
Jönköping
148 3 460 1,55 1,55 1,59 0 -3
0780
Växjö
93 2 983 1,59 1,58 1,68 +1 -5
0880
Kalmar
82 2 942 1,75 1,76 1,61 0 +9
0980
Gotland
80 2 662 1,76 1,72 1,66 +3 +6
1080
Karlskrona
94 2 700 1,91 1,83 1,70 +4 +12
1280
Malmö
208 4 775 1,60 1,54 1,48 +4 +8
1281
Lund
84 4 379 1,68 1,67 1,63 +1 +3
1283
Helsingborg
140 4 076 1,65 1,63 1,59 +1 +4
1290
Kristianstad
106 2 287 1,78 1,65 1,72 +8 +4
1293
Hässleholm
100 1 478 1,86 1,86 1,76 0 +6
1380
Halmstad
112 3 384 1,71 1,55 1,57 +10 +9
1383
Varberg
63 3 304 1,47 1,55 1,64 -5 -10
1384
Kungsbacka
127 4 769 1,51 1,55 1,50 -3 +1
1480
Göteborg
308 5 455 1,54 1,50 1,49 +3 +4
1481
Mölndal
81 5 128 1,55 1,50 1,44 +3 +8
1485
Uddevalla
78 2 847 1,58 1,54 1,72 +3 -8
1488
Trollhättan
78 2 453 1,62 1,66 1,56 -3 +4
1490
Borås
123 2 772 1,75 1,72 1,68 +2 +4
1496
Skövde
66 2 464 1,63 1,64 1,57 -1 +4
1780
Karlstad
83 2 925 1,57 1,56 1,50 +1 +5
1880
Örebro
155 3 136 1,59 1,55 1,52 +3 +5
1980
Västerås
130 3 409 1,61 1,55 1,49 +4 +8
2080
Falun
84 2 733 1,78 1,61 1,70 +11 +5
2081
Borlänge
60 2 611 1,50 1,58 1,56 -5 -4
2180
Gävle
125 2 809 1,63 1,62 1,59 +1 +3
2281
Sundsvall
132 2 140 1,71 1,56 1,70 +9 +1
2284
Örnsköldsvik
104 1 469 1,80 1,80 1,81 0 -1
2380
Östersund
67 2 688 1,52 1,47 1,50 +3 +2
2480
Umeå
128 3 656 1,54 1,51 1,54 +2 0
2482
Skellefteå
117 1 812 1,80 1,75 1,86 +3 -3
2580
Luleå
92 2 557 1,35 1,42 1,51 -4 -11

Definitioner och förklaringar

SCB:s officiella fastighetsprisstatistik redovisas efter tidpunkten på köpebrevet, d.v.s. den dag då köparen är ny formell ägare till den förvärvade fastigheten. Den tidsperiod som förflyter mellan kontraktsskrivning och köpebrev är normalt cirka 2 månader.

Statistiken är heltäckande och omfattar alla marknadsmässiga småhusförsäljningar oavsett om de förmedlats via mäklare eller inte. En viss eftersläpning förekommer dock i rapporteringen, särskilt för den senaste redovisningsmånaden, och uppgifterna kompletteras/revideras därför vid varje publiceringstillfälle.

Det är med köpeskillingskoefficienten (K/T-talet) som prisförändringar bör uppskattas. K/T är köpeskillingen (priset) i förhållande till taxeringsvärdet vid en viss tidpunkt (i detta fall 2018 års fastighetstaxering). K/T-talet är alltså kvoten mellan priset och taxeringsvärdet. I Småhusbarometern redovisas K/T-talet som ett ovägt medeltal, det vill säga som ett medelvärde av varje köps K/T-tal.

Med småhus avses i denna undersökning småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus. Statistiken inkluderar även köp av fastigheter upplåtna med tomträtt.

Stor-Stockholm omfattar hela Stockholms län. Stor-Göteborg omfattar Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun. Stor-Malmö omfattar Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun.

Källa

Grunddata till SCB:s fastighetsprisstatistik kommer från Lantmäteriet.

Nästa publiceringstillfälle

2019-10-10 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Förfrågningar

Niclas Sjölund

Telefon
010-479 43 42
E-post
niclas.sjolund@scb.se

Martin Verhage

Telefon
010-479 47 78
E-post
martin.verhage@scb.se