Till innehåll på sidan

Småhusbarometern t.o.m. december 2017:

Småhuspriserna upp i flertalet län

Statistiknyhet från SCB 2018-01-11 9.30

Småhuspriserna steg med nästan 1 procent under fjärde kvartalet 2017, jämfört med tredje kvartalet. På årsbasis, fjärde kvartalet 2017 jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med nästan 9 procent.

Mellan de två senaste kvartalen steg priserna i 14 av Sveriges 21 län. Den högsta prisutvecklingen på länsnivå, 5 procent, redovisas i Västerbottens och Jämtlands län. Sjunkande priser redovisas i Östergötlands, Gotlands och Dalarnas län, där sjönk priserna mellan 1 och 6 procent. I storstadsregionen Stor-Göteborg steg priserna med 1 procent, medan priserna i Stor-Stockholm och Stor-Malmö var oförändrade.

Fördelat regionalt på län och årsbasis steg priserna i samtliga 21 län. Den högsta prisutvecklingen på länsnivå var 16 procent, vilket redovisas i Jönköpings och Västerbottens län. Den lägsta prisuppgången återfinns i Stockholms och Uppsala län med 5 procent. I storstadsregionerna Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö steg priserna mellan 5 och 11 procent.

Det genomsnittliga priset för ett småhus för permanent boende i landet var drygt 3 miljoner kronor under fjärde kvartalet 2017. För storstadsregionerna spänner det genomsnittliga priser från drygt 3,8 miljoner i Stor-Malmö till drygt 5,8 miljoner kronor i Stor-Stockholm.

Fastighetsprisstatistik per månad, hela landet
MånadAntal
köp
Medelpris i
1000-tals kr
Medel-
taxerings-
värde i
1000-tals kr
Köpeskillings-
koefficient
(K/T-tal)
Procentuell
förändring
från före-
gående
månad
1612
4 755 2 900 1 540 1,92  
1701
3 501 2 963 1 561 1,92 0
1702
3 421 2 972 1 562 1,93 0
1703
4 194 2 918 1 531 1,94 0
1704
3 317 2 923 1 506 1,98 +2
1705
4 292 2 877 1 464 2,00 +1
1706
6 796 3 082 1 557 2,03 +2
1707
4 789 2 845 1 435 2,04 0
1708
5 609 3 042 1 514 2,07 +1
1709
5 500 2 992 1 485 2,06 0
1710
4 447 2 973 1 497 2,06 0
1711
4 498 3 027 1 493 2,10 +2
1712[1]
1 872 3 178 1 569 2,08 ‑1

[1] Uppgifterna är preliminära.

Prisutvecklingen det senaste året enligt K/T-talet, hela landet
Småhusbarometern t.o.m. december 2017

Fastighetsprisstatistik för den senaste tremånadersperioden jämfört med föregående period samt föregående år
 Antal köp senaste periodMedelpris senaste period (tkr)K/T-tal senaste periodK/T-tal före-gående periodK/T-tal före-gående årFörändring i procent från före-gående periodFörändring i procent från före-gående år
Län
             
Stockholm
1 672 5 863 2,09 2,08 1,98 0 +5
Uppsala
374 3 332 2,10 2,05 2,00 +2 +5
Södermanland
341 2 770 2,16 2,13 2,03 +2 +7
Östergötland
481 2 749 2,18 2,20 1,98 -1 +10
Jönköping
362 2 072 2,15 2,11 1,86 +2 +16
Kronoberg
222 1 841 2,03 1,99 1,88 +2 +8
Kalmar
372 1 760 2,00 1,94 1,84 +3 +8
Gotland
63 2 721 1,93 2,05 1,81 -6 +7
Blekinge
183 1 819 1,91 1,88 1,72 +1 +11
Skåne
1 599 2 959 1,93 1,93 1,74 0 +11
Halland
400 3 354 1,98 1,99 1,84 0 +7
Västra Götaland
1 736 3 253 2,10 2,09 1,91 +1 +10
Värmland
367 1 618 2,03 2,00 1,89 +1 +7
Örebro
400 1 978 2,09 2,03 1,94 +3 +7
Västmanland
306 2 358 2,30 2,21 2,00 +4 +15
Dalarna
386 1 667 2,15 2,22 2,00 -3 +8
Gävleborg
379 1 655 2,08 2,08 1,92 0 +8
Västernorrland
363 1 521 2,16 2,11 2,00 +2 +8
Jämtland
150 1 893 2,05 1,95 1,81 +5 +13
Västerbotten
288 2 100 2,27 2,15 1,95 +5 +16
Norrbotten
373 1 649 2,13 2,12 2,01 +1 +6
Storstadsområde
             
Stor-Stockholm
1 672 5 863 2,09 2,08 1,98 0 +5
Stor-Göteborg
930 4 695 2,09 2,07 1,89 +1 +10
Stor-Malmö
671 3 867 1,95 1,94 1,75 0 +11
Hela landet
10 817 3 031 2,08 2,06 1,91 +1 +9

Tidsperioder [1] Senaste perioden 2017-10 – 2017-12. [2] Föregående period 2017-07 – 2017-09. [3] Föregående år 2016-10 – 2016-12.

Fastighetsprisstatistik för landets större kommuner (mer än 50 000 inv)
KodKommunAntal köp senaste periodMedelpris senaste period (tkr)K/T-tal senaste periodK/T-tal före-gående periodK/T-tal före-gående årFörändring i procent från föregående periodFörändring i procent från föregående år
0123
Järfälla
69 5 184 2,03 2,03 2,02 0 +1
0126
Huddinge
118 5 408 2,07 2,09 2,04 -1 +1
0127
Botkyrka
62 4 251 2,10 2,08 2,11 +1 -1
0136
Haninge
90 4 789 2,15 2,09 2,11 +3 +2
0160
Täby
85 7 940 2,16 2,10 1,91 +3 +13
0163
Sollentuna
65 7 602 2,06 2,09 2,02 -1 +2
0180
Stockholm
221 7 260 2,04 2,08 1,98 -2 +3
0181
Södertälje
83 3 785 2,08 2,06 1,92 +1 +8
0182
Nacka
85 8 119 1,94 2,15 1,92 -9 +1
0188
Norrtälje
105 2 951 2,29 2,11 2,03 +9 +13
0380
Uppsala
146 4 305 2,06 1,98 1,93 +4 +6
0480
Nyköping
59 2 981 2,20 2,18 2,09 +1 +5
0484
Eskilstuna
80 3 016 2,25 2,19 2,03 +2 +11
0580
Linköping
140 3 701 2,01 2,04 1,84 -1 +9
0581
Norrköping
120 3 213 2,23 2,20 1,97 +2 +13
0680
Jönköping
97 3 496 2,13 2,10 1,95 +2 +9
0780
Växjö
72 3 087 2,17 2,05 1,86 +6 +16
0880
Kalmar
76 2 797 2,09 2,06 1,91 +1 +9
0980
Gotland
63 2 721 1,93 2,05 1,81 -6 +7
1080
Karlskrona
62 2 281 1,84 1,96 1,76 -6 +4
1280
Malmö
195 4 578 1,92 1,90 1,73 +1 +11
1281
Lund
78 4 003 1,89 1,91 1,73 -1 +10
1283
Helsingborg
129 3 778 1,76 1,76 1,62 0 +9
1290
Kristianstad
107 1 841 1,96 1,95 1,78 0 +10
1293
Hässleholm
90 1 497 2,12 2,05 1,84 +4 +15
1380
Halmstad
100 3 135 1,95 1,97 1,77 -1 +10
1383
Varberg
64 3 290 2,11 2,11 1,89 0 +12
1384
Kungsbacka
125 4 767 1,96 1,96 1,88 0 +4
1480
Göteborg
316 5 653 2,09 2,08 1,91 0 +10
1481
Mölndal
75 4 934 2,11 2,08 1,90 +1 +11
1485
Uddevalla
55 2 881 1,99 1,95 1,80 +2 +11
1488
Trollhättan
82 2 908 2,20 2,21 1,91 0 +16
1490
Borås
100 2 737 2,05 2,05 1,83 0 +12
1496
Skövde
42 2 537 2,14 2,20 2,06 -2 +4
1780
Karlstad
92 2 822 2,00 2,09 1,96 -4 +2
1880
Örebro
141 3 157 1,98 1,92 1,86 +3 +6
1980
Västerås
133 3 190 2,11 2,08 1,90 +2 +11
2080
Falun
56 2 637 2,17 2,13 1,96 +2 +11
2081
Borlänge
53 2 402 2,05 2,03 1,84 +1 +12
2180
Gävle
101 2 775 2,20 2,11 1,96 +4 +12
2281
Sundsvall
116 2 293 2,19 2,28 2,03 -4 +8
2284
Örnsköldsvik
98 1 427 2,10 2,04 2,00 +3 +5
2380
Östersund
53 3 047 1,90 1,97 1,71 -3 +11
2480
Umeå
103 3 518 2,10 2,10 1,92 0 +9
2482
Skellefteå
94 1 657 2,52 2,29 2,10 +10 +20
2580
Luleå
114 2 575 2,00 1,86 1,94 +7 +3

Definitioner och förklaringar

SCB:s officiella fastighetsprisstatistik redovisas efter tidpunkten på köpebrevet, d.v.s. den dag då köparen är ny formell ägare till den förvärvade fastigheten. Den tidsperiod som förflyter mellan kontraktsskrivning och köpebrev är normalt ca 2 månader.

Statistiken är heltäckande och omfattar alla marknadsmässiga småhusförsäljningar oavsett om de förmedlats via mäklare eller ej. En viss eftersläpning förekommer dock i rapporteringen, särskilt för den senaste redovisningsmånaden, och uppgifterna kompletteras/revideras därför vid varje publiceringstillfälle.

Det är med köpeskillingskoefficienten (K/T-talet) som prisförändringar bör uppskattas. K/T är köpeskillingen (priset) i förhållande till taxeringsvärdet vid en viss tidpunkt (i detta fall 2015 års fastighetstaxering). K/T-talet är alltså kvoten mellan priset och taxeringsvärdet. I Småhusbarometern redovisas K/T-talet som ett ovägt medeltal, det vill säga som ett medelvärde av varje köps K/T-tal.

Med småhus avses i denna undersökning småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus. Statistiken inkluderar även köp av fastigheter upplåtna med tomträtt.

Stor-Stockholm omfattar hela Stockholms län. Stor-Göteborg omfattar Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun. Stor-Malmö omfattar Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun.

Källa

Grunddata till SCB:s fastighetsprisstatistik kommer från Lantmäteriet.

Nästa publiceringstillfälle

2018-02-08 klockan 09.30.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Förfrågningar

Niclas Sjölund

Telefon
010-479 43 42
E-post
niclas.sjolund@scb.se

Martin Verhage

Telefon
010-479 47 78
E-post
martin.verhage@scb.se