Till innehåll på sidan

Småhusbarometern t.o.m. februari 2018:

Oförändrade småhuspriser

Statistiknyhet från SCB 2018-03-09 9.30

Småhuspriserna var oförändrade under den senaste tremånadersperioden december 2017–februari 2018, jämfört med den föregående perioden september–november 2017. På årsbasis, senaste tremånadersperioden jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med 7 procent.

Mellan de två senaste tremånadersperioderna redovisas stigande priser i 8 av Sveriges 21 län. Den högsta prisuppgången på länsnivå redovisas i Gotlands län med 9 procent, följt av Gävleborgs län med 5 procent. I 10 län sjönk priserna. Det län där priserna sjönk som mest var Västmanlands län med 6 procent, följt av Kronobergs län med 3 procent. I storstadsregionerna Stor-Malmö, Stor-Göteborg och Stor-Stockholm sjönk priserna mellan 1 och 2 procent.

Fördelat regionalt på län och årsbasis steg priserna i samtliga 21 län. Den högsta prisuppgången på länsnivå redovisas i Gävleborgs län med 16 procent, följt av Jämtlands och Västerbottens län med 12 procent. De lägsta prisuppgångarna återfinns i Stockholms och Uppsala län med 2 procent. I storstadsregionerna Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö steg priserna mellan 2 och 9 procent.

Det genomsnittliga priset för ett småhus för permanent boende i landet var drygt 3,1 miljoner kronor för perioden december 2017–februari 2018 . Bland de privatpersoner som köpte hus var medelåldern 38 år och för de personer som sålde var medelåldern 53 år.

Fastighetsprisstatistik per månad, hela landet
MånadAntal köpMedelpris i
1 000-tals kr
Medel-
taxerings-
värde i
1 000-tals kr
Köpeskillings-
koefficient
(K/T-tal)
Procentuell
förändring
från före-
gående
månad
1702
3 429 2 974 1 563 1,93  
1703
4 197 2 921 1 531 1,94 0
1704
3 318 2 922 1 506 1,98 +2
1705
4 298 2 875 1 462 2,00 +1
1706
6 801 3 081 1 556 2,03 +2
1707
4 808 2 840 1 433 2,04 0
1708
5 628 3 044 1 515 2,07 +1
1709
5 557 2 995 1 487 2,06 0
1710
4 279 3 016 1 519 2,06 0
1711
4 823 3 027 1 496 2,09 +2
1712
4 863 3 079 1 546 2,06 ‑1
1801
3 470 3 188 1 602 2,06 0
1802[1]
1 978 3 114 1 575 2,06 0

[1] Uppgifterna är preliminära.

Prisutvecklingen det senaste året enligt K/T-talet, hela landet
Småhusbarometern t.o.m. februari 2018

Fastighetsprisstatistik för den senaste tremånadersperioden jämfört med föregående period samt föregående år
 Antal köp senaste periodMedelpris senaste period (tkr)K/T-tal senaste periodK/T-tal före-gående periodK/T-tal före-gående årFörändring i procent från före-gående periodFörändring i procent från före-gående år
Län
             
Stockholm
1 686 5 780 2,04 2,08 2,00 -2 +2
Uppsala
367 3 263 2,03 2,08 1,98 -2 +2
Södermanland
329 2 646 2,11 2,12 2,03 0 +4
Östergötland
437 2 730 2,15 2,20 1,97 -2 +9
Jönköping
436 2 279 2,11 2,13 1,92 -1 +10
Kronoberg
182 2 141 1,96 2,03 1,91 -3 +3
Kalmar
338 1 873 2,02 1,99 1,84 +2 +10
Gotland
59 3 198 2,09 1,92 1,93 +9 +8
Blekinge
211 1 904 1,95 1,90 1,76 +3 +11
Skåne
1 568 2 969 1,93 1,94 1,78 0 +9
Halland
392 3 480 1,98 1,98 1,85 0 +7
Västra Götaland
1 709 3 277 2,11 2,08 1,93 +1 +9
Värmland
327 1 632 2,00 2,04 1,88 -2 +6
Örebro
332 2 023 2,04 2,08 1,97 -2 +3
Västmanland
314 2 732 2,16 2,29 1,98 -6 +9
Dalarna
342 1 840 2,23 2,16 2,01 +3 +11
Gävleborg
321 1 738 2,17 2,07 1,88 +5 +16
Västernorrland
300 1 517 2,19 2,11 2,01 +3 +9
Jämtland
144 1 902 1,96 1,99 1,75 -1 +12
Västerbotten
236 2 241 2,26 2,21 2,02 +2 +12
Norrbotten
281 1 606 2,11 2,13 2,03 -1 +4
Storstadsområde
             
Stor-Stockholm
1 686 5 780 2,04 2,08 2,00 -2 +2
Stor-Göteborg
931 4 609 2,05 2,08 1,93 -1 +6
Stor-Malmö
704 3 729 1,94 1,96 1,78 -1 +9
Hela landet
10 311 3 122 2,06 2,07 1,92 0 +7

Tidsperioder [1] Senaste perioden 2017-12 – 2018-02. [2] Föregående period 2017-09 – 2017-11. [3] Föregående år 2016-12 – 2017-02.

Fastighetsprisstatistik för landets större kommuner (mer än 50 000 inv)
KodKommunAntal köp senaste periodMedelpris senaste period (tkr)K/T-tal senaste periodK/T-tal före-gående periodK/T-tal före-gående årFörändring i procent från föregående periodFörändring i procent från föregående år
0123
Järfälla
78 5 018 2,03 2,03 2,11 0 -3
0126
Huddinge
122 5 605 2,06 2,07 2,05 -1 0
0127
Botkyrka
83 4 207 2,04 2,05 2,07 0 -1
0136
Haninge
73 4 508 2,02 2,15 2,08 -6 -3
0160
Täby
96 7 050 2,05 2,15 1,98 -5 +3
0163
Sollentuna
72 7 074 2,05 2,04 2,03 0 +1
0180
Stockholm
248 6 951 2,00 2,05 2,00 -2 0
0181
Södertälje
76 3 687 2,04 2,10 2,00 -3 +2
0182
Nacka
106 7 775 1,92 2,06 1,91 -7 +1
0188
Norrtälje
68 2 788 2,12 2,18 2,06 -3 +3
0380
Uppsala
142 4 063 1,94 2,04 1,92 -5 +1
0480
Nyköping
53 3 113 2,15 2,18 1,94 -1 +11
0484
Eskilstuna
95 2 815 2,11 2,19 2,09 -4 +1
0580
Linköping
111 3 671 2,06 2,02 1,87 +2 +10
0581
Norrköping
124 3 099 2,11 2,20 1,97 -4 +7
0680
Jönköping
150 3 485 2,21 2,12 2,04 +4 +8
0780
Växjö
74 3 165 2,02 2,12 1,98 -4 +2
0880
Kalmar
94 3 041 2,15 2,11 2,01 +2 +7
0980
Gotland
59 3 198 2,09 1,92 1,93 +9 +8
1080
Karlskrona
69 2 536 1,97 1,91 1,71 +3 +15
1280
Malmö
193 4 377 1,92 1,91 1,74 0 +10
1281
Lund
66 3 628 1,87 1,91 1,76 -2 +6
1283
Helsingborg
134 3 737 1,75 1,77 1,67 -1 +5
1290
Kristianstad
90 2 153 2,02 1,96 1,82 +3 +11
1293
Hässleholm
72 1 594 2,10 2,06 1,90 +2 +10
1380
Halmstad
109 3 209 1,98 1,91 1,79 +3 +10
1383
Varberg
72 3 741 2,09 2,11 1,89 -1 +11
1384
Kungsbacka
121 4 678 1,99 1,99 1,87 0 +7
1480
Göteborg
298 5 554 2,03 2,08 1,95 -3 +4
1481
Mölndal
88 4 949 2,01 2,11 1,92 -5 +4
1485
Uddevalla
63 2 531 1,97 1,90 1,86 +3 +6
1488
Trollhättan
69 2 844 2,17 2,24 1,94 -3 +12
1490
Borås
122 2 674 2,12 2,06 1,87 +3 +13
1496
Skövde
53 2 360 2,15 2,15 2,04 0 +5
1780
Karlstad
91 2 718 2,03 2,06 1,98 -1 +3
1880
Örebro
123 3 086 1,91 2,00 1,88 -5 +2
1980
Västerås
168 3 522 2,04 2,14 1,87 -4 +9
2080
Falun
59 2 531 2,14 2,07 2,02 +3 +6
2081
Borlänge
52 2 542 1,97 2,07 1,87 -5 +5
2180
Gävle
93 2 799 2,14 2,13 2,01 0 +7
2281
Sundsvall
103 2 350 2,25 2,18 2,05 +4 +10
2284
Örnsköldsvik
75 1 254 2,01 2,04 1,98 -2 +1
2380
Östersund
58 2 832 1,91 1,96 1,69 -3 +13
2480
Umeå
101 3 439 2,08 2,11 1,95 -1 +7
2482
Skellefteå
74 1 721 2,55 2,36 2,27 +8 +12
2580
Luleå
73 2 626 1,98 1,96 1,91 +1 +4

Definitioner och förklaringar

SCB:s officiella fastighetsprisstatistik redovisas efter tidpunkten på köpebrevet, d.v.s. den dag då köparen är ny formell ägare till den förvärvade fastigheten. Den tidsperiod som förflyter mellan kontraktsskrivning och köpebrev är normalt ca 2 månader.

Statistiken är heltäckande och omfattar alla marknadsmässiga småhusförsäljningar oavsett om de förmedlats via mäklare eller ej. En viss eftersläpning förekommer dock i rapporteringen, särskilt för den senaste redovisningsmånaden, och uppgifterna kompletteras/revideras därför vid varje publiceringstillfälle.

Det är med köpeskillingskoefficienten (K/T-talet) som prisförändringar bör uppskattas. K/T är köpeskillingen (priset) i förhållande till taxeringsvärdet vid en viss tidpunkt (i detta fall 2015 års fastighetstaxering). K/T-talet är alltså kvoten mellan priset och taxeringsvärdet. I Småhusbarometern redovisas K/T-talet som ett ovägt medeltal, det vill säga som ett medelvärde av varje köps K/T-tal.

Med småhus avses i denna undersökning småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus. Statistiken inkluderar även köp av fastigheter upplåtna med tomträtt.

Stor-Stockholm omfattar hela Stockholms län. Stor-Göteborg omfattar Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun. Stor-Malmö omfattar Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun.

Källa

Grunddata till SCB:s fastighetsprisstatistik kommer från Lantmäteriet.

Nästa publiceringstillfälle

2018-04-12 klockan 09.30.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Förfrågningar

Niclas Sjölund

Telefon
010-479 43 42
E-post
niclas.sjolund@scb.se

Martin Verhage

Telefon
010-479 47 78
E-post
martin.verhage@scb.se