Till innehåll på sidan

Småhusbarometern t.o.m. januari 2018:

Småhuspriserna fortsätter upp i flertalet län

Statistiknyhet från SCB 2018-02-08 9.30

Småhuspriserna steg med nästan 1 procent under den senaste tremånadersperioden november 2017–januari 2018, jämfört med den föregående perioden augusti–oktober 2017. På årsbasis, senaste tremånadersperioden jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med nästan 9 procent.

Mellan de två senaste tremånadersperioderna redovisas stigande priser i 14 av Sveriges 21 län. Den högsta prisuppgången på länsnivå redovisas i Västerbottens län med 7 procent, följt av Blekinge län med 3 procent. I fyra län sjönk priserna. De län där priserna sjönk som mest var Gotlands och Jönköpings län med 2 procent. I storstadsregionerna Stor-Stockholm, Stor-Malmö och Stor-Göteborg varierade prisutvecklingen från minus 1 procent till plus 1 procent.

Fördelat regionalt på län och årsbasis steg priserna i samtliga 21 län. Den högsta prisuppgången på länsnivå redovisas i Västerbottens län med 16 procent, följt av Västmanlands län med 15 procent. De lägsta prisuppgångarna återfinns i Stockholms och Västernorrlands län med 4 procent. I storstadsregionerna Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö steg priserna mellan 4 och 9 procent.

Det genomsnittliga priset för ett småhus för permanent boende i landet var drygt 3 miljoner kronor för perioden november 2017–januari 2018.

Fastighetsprisstatistik per månad, hela landet
MånadAntal köpMedelpris
i 1000-tals kr
Medel-
taxerings-
värde i
1000-tals kr
Köpeskillings-
koefficient
(K/T-tal)
Procentuell
förändring
från före-
gående
månad
1701
3 515 2 965 1 563 1,92  
1702
3 425 2 969 1 561 1,93 0
1703
4 197 2 921 1 531 1,94 0
1704
3 318 2 922 1 506 1,98 +2
1705
4 295 2 876 1 463 2,00 +1
1706
6 801 3 081 1 556 2,03 +2
1707
4 800 2 843 1 434 2,04 0
1708
5 621 3 042 1 514 2,07 +1
1709
5 540 2 994 1 486 2,06 0
1710
4 647 2 937 1 480 2,05 0
1711
5 012 2 986 1 474 2,09 +2
1712
4 723 3 074 1 540 2,07 ‑1
1801[1]
1 890 3 195 1 594 2,07 0

[1] Uppgifterna är preliminära.

Prisutvecklingen det senaste året enligt K/T-talet, hela landet
Småhusbarometern t.o.m. januari 2018

Fastighetsprisstatistik för den senaste tremånadersperioden jämfört med föregående period samt föregående år
 Antal köp senaste periodMedelpris senaste period (tkr)K/T-tal senaste periodK/T-tal före-gående periodK/T-tal före-gående årFörändring i procent från före-gående periodFörändring i procent från före-gående år
Län
             
Stockholm
1 831 5 838 2,07 2,09 1,99 -1 +4
Uppsala
420 3 318 2,09 2,06 1,98 +1 +5
Södermanland
377 2 650 2,15 2,11 2,01 +2 +7
Östergötland
515 2 745 2,20 2,21 2,00 0 +10
Jönköping
448 2 219 2,09 2,14 1,86 -2 +13
Kronoberg
212 1 980 2,00 1,97 1,90 +1 +5
Kalmar
380 1 781 1,99 1,95 1,86 +2 +7
Gotland
57 2 742 1,96 2,01 1,87 -2 +5
Blekinge
224 1 896 1,93 1,87 1,75 +3 +11
Skåne
1 715 2 923 1,94 1,93 1,76 0 +11
Halland
420 3 355 2,01 1,98 1,85 +2 +9
Västra Götaland
1 881 3 241 2,10 2,09 1,92 +1 +10
Värmland
397 1 634 2,02 2,04 1,87 -1 +8
Örebro
402 1 875 2,06 2,06 1,95 0 +6
Västmanland
374 2 548 2,28 2,25 1,99 +2 +15
Dalarna
389 1 764 2,24 2,19 2,00 +2 +12
Gävleborg
362 1 672 2,13 2,09 1,92 +2 +11
Västernorrland
369 1 516 2,13 2,09 2,04 +2 +4
Jämtland
178 1 929 2,03 1,97 1,78 +3 +14
Västerbotten
289 2 238 2,30 2,14 1,98 +7 +16
Norrbotten
385 1 656 2,13 2,11 2,04 +1 +5
Storstadsområde
             
Stor-Stockholm
1 831 5 838 2,07 2,09 1,99 -1 +4
Stor-Göteborg
1 008 4 602 2,09 2,08 1,93 +1 +8
Stor-Malmö
725 3 713 1,94 1,95 1,78 0 +9
Hela landet
11 625 3 056 2,08 2,06 1,91 +1 +9

Tidsperioder [1] Senaste perioden 2017-11–2018-01. [2] Föregående period 2017-08–2017-10. [3] Föregående år 2016-11–2017-01.

Fastighetsprisstatistik för landets större kommuner (mer än 50 000 inv)
KodKommunAntal köp senaste periodMedelpris senaste period (tkr)K/T-tal senaste periodK/T-tal före-gående periodK/T-tal före-gående årFörändring i procent från föregående periodFörändring i procent från föregående år
0123
Järfälla
83 5 114 2,06 2,00 2,09 +3 -1
0126
Huddinge
126 5 585 2,09 2,08 2,03 0 +3
0127
Botkyrka
82 4 210 2,02 2,08 2,10 -3 -4
0136
Haninge
83 4 717 2,13 2,11 2,08 +1 +2
0160
Täby
103 7 644 2,12 2,12 1,93 0 +10
0163
Sollentuna
90 7 177 2,06 2,07 2,04 -1 +1
0180
Stockholm
253 6 997 2,04 2,07 1,99 -2 +2
0181
Södertälje
85 3 862 2,13 2,05 1,98 +4 +8
0182
Nacka
101 7 840 1,96 2,09 1,89 -6 +4
0188
Norrtälje
89 2 830 2,13 2,18 2,01 -2 +6
0380
Uppsala
167 4 175 2,00 2,02 1,93 -1 +3
0480
Nyköping
66 2 970 2,14 2,19 2,03 -2 +5
0484
Eskilstuna
105 2 895 2,26 2,12 2,04 +7 +11
0580
Linköping
132 3 774 2,00 2,05 1,86 -2 +8
0581
Norrköping
139 3 004 2,19 2,21 1,99 -1 +10
0680
Jönköping
148 3 534 2,23 2,06 1,98 +8 +13
0780
Växjö
82 3 067 2,08 2,05 1,95 +2 +7
0880
Kalmar
82 2 848 2,13 2,06 2,00 +4 +7
0980
Gotland
57 2 742 1,96 2,01 1,87 -2 +5
1080
Karlskrona
79 2 438 1,85 1,96 1,78 -5 +4
1280
Malmö
192 4 364 1,90 1,91 1,74 -1 +9
1281
Lund
77 3 858 1,90 1,94 1,74 -2 +9
1283
Helsingborg
136 3 759 1,80 1,77 1,63 +2 +11
1290
Kristianstad
106 1 908 1,94 2,01 1,79 -3 +8
1293
Hässleholm
88 1 452 2,03 2,09 1,82 -3 +11
1380
Halmstad
102 3 267 2,01 1,94 1,77 +3 +13
1383
Varberg
76 3 557 2,14 2,12 1,90 +1 +13
1384
Kungsbacka
126 4 618 2,02 1,96 1,90 +3 +6
1480
Göteborg
328 5 569 2,07 2,06 1,95 0 +7
1481
Mölndal
92 4 998 2,07 2,10 1,90 -2 +9
1485
Uddevalla
66 2 661 1,99 1,87 1,81 +6 +10
1488
Trollhättan
84 2 861 2,20 2,19 1,85 +1 +19
1490
Borås
125 2 630 2,07 2,07 1,83 0 +13
1496
Skövde
43 2 417 2,15 2,14 2,06 +1 +4
1780
Karlstad
105 2 756 2,02 2,01 1,91 0 +5
1880
Örebro
132 3 050 1,92 2,00 1,89 -4 +2
1980
Västerås
185 3 374 2,10 2,12 1,89 -1 +11
2080
Falun
62 2 643 2,19 2,13 1,98 +3 +11
2081
Borlänge
52 2 556 2,04 2,04 1,87 0 +9
2180
Gävle
101 2 746 2,21 2,11 2,02 +5 +9
2281
Sundsvall
127 2 363 2,19 2,26 2,06 -3 +6
2284
Örnsköldsvik
95 1 306 2,00 2,01 2,05 0 -2
2380
Östersund
67 2 944 1,90 1,98 1,65 -4 +16
2480
Umeå
112 3 599 2,10 2,10 1,93 0 +9
2482
Skellefteå
96 1 751 2,55 2,29 2,17 +12 +18
2580
Luleå
115 2 568 1,99 1,91 1,96 +5 +2

Definitioner och förklaringar

SCB:s officiella fastighetsprisstatistik redovisas efter tidpunkten på köpebrevet, d.v.s. den dag då köparen är ny formell ägare till den förvärvade fastigheten. Den tidsperiod som förflyter mellan kontraktsskrivning och köpebrev är normalt ca 2 månader.

Statistiken är heltäckande och omfattar alla marknadsmässiga småhusförsäljningar oavsett om de förmedlats via mäklare eller ej. En viss eftersläpning förekommer dock i rapporteringen, särskilt för den senaste redovisningsmånaden, och uppgifterna kompletteras/revideras därför vid varje publiceringstillfälle.

Det är med köpeskillingskoefficienten (K/T-talet) som prisförändringar bör uppskattas. K/T är köpeskillingen (priset) i förhållande till taxeringsvärdet vid en viss tidpunkt (i detta fall 2015 års fastighetstaxering). K/T-talet är alltså kvoten mellan priset och taxeringsvärdet. I Småhusbarometern redovisas K/T-talet som ett ovägt medeltal, det vill säga som ett medelvärde av varje köps K/T-tal.

Med småhus avses i denna undersökning småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus. Statistiken inkluderar även köp av fastigheter upplåtna med tomträtt.

Stor-Stockholm omfattar hela Stockholms län. Stor-Göteborg omfattar Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun. Stor-Malmö omfattar Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun.

Källa

Grunddata till SCB:s fastighetsprisstatistik kommer från Lantmäteriet.

Nästa publiceringstillfälle

2018-03-09 klockan 09.30.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Förfrågningar

Niclas Sjölund

Telefon
010-479 43 42
E-post
niclas.sjolund@scb.se

Martin Verhage

Telefon
010-479 47 78
E-post
martin.verhage@scb.se