Till innehåll på sidan

Skräddarsydd statistik

Om den publicerade statistiken inte ger tillräcklig information har vi möjlighet mot betalning ta fram skräddarsydd statistik efter dina önskemål. Det kan t.ex. gälla tabeller för en annan regional indelning eller längre tidsserier. Det finns även möjlighet att ta fram andra mått, t.ex. kvadratmeterpriser.

Om du har frågor angående fastighetsprisstatistiken kan du gärna kontakta byggande.bebyggelse@scb.se eller 010-479 40 00 (växel, begär Fastighetspriser och lagfarter).