Till innehåll på sidan

Allmän och särskild fastighetstaxering 2019

Taxeringsvärdet ökade med 26,7 procent 2019

Statistiknyhet från SCB 2020-02-26 9.30

De genomsnittliga taxeringsvärdena för taxeringsenheter med hyreshus och ägarlägenheter har ökat med 26,7 procent 2019 jämfört med taxeringsvärdena året innan.

I Östergötlands län ökade det genomsnittliga taxeringsvärdet för hyreshus och ägarlägenheter med 40 procent, den högsta ökningen i landet. Västmanlands län hade den lägsta genomsnittliga ökningen av taxeringsvärdet för hyreshus och ägarlägenheter med 8,5 procent. I Västra Götalands län ökade det genomsnittliga taxeringsvärdet med 31,7 procent, i Stockholms län med 27,8 procent och i Skåne län med 26 procent.

De län där taxeringsvärdet ökade mest år 2019 jämfört med år 2018
LänAntal taxeringsenheter[1]Taxeringsvärdedsförändring,
i procent[2]
05 Östergötland 4 170 40,0
08 Kalmar 3 079 32,9
06 Jönköping 4 290 32,0
14 Västra Götaland 16 373 31,7
01 Stockholm 14 418 27,8

1) Avser antal jämförbara taxeringsenheter för år 2019 jämfört med år 2018. 2) Avser ett ovägt medelvärde, varje observation väger lika mycket.

De län där taxeringsvärdet ökade minst år 2019 jämfört med år 2018
LänAntal taxeringsenheter[1]Taxeringsvärdedsförändring,
i procent[2]
19 Västmanland 2 266 8,5
09 Gotland 730 10,9
10 Blekinge 1 678 15,4
04 Södermanland 2 979 16,6
21 Gävleborg 2 954 19,8

1) Avser antal jämförbara taxeringsenheter för år 2019 jämfört med år 2018. 2) Avser ett ovägt medelvärde, varje observation väger lika mycket.

Definitioner och förklaringar

Taxeringsvärdeförändringen är beräknad för jämförbara enheter. Med jämförbara enheter menas taxeringsenheter som i allt väsentligt är oförändrade mellan taxeringarna. Det är alltså inte det totala beståndet som redovisas i denna statistiknyhet.

Taxeringsvärdet ska motsvara 75 procent av marknadsvärdet två år före den senaste taxeringen. Med marknadsvärde menas det pris taxeringsenheten skulle kunna få vid en eventuell försäljning på den öppna marknaden. Vid den senaste fastighetstaxeringen för hyreshusenheter och ägarlägenhetsenheter som genomfördes år 2019 innebär detta att taxeringsvärdet ska vara 75 procent av 2017 års försäljningspris för hyreshusenheter och ägarlägenhetsenheter.

Typkoder som ingår i jämförelsen av taxeringsvärdena mellan 2019 och 2018 i denna statistiknyhet är typkod ”320 Hyreshusenhet, bostäder”, ”321 Hyreshusenhet, bostäder och lokaler”, ”325 Hyreshusenhet, lokaler” och ” 520 Ägarlägenhetsenhet, bostad”.
En taxering för hyreshusenheter görs vart tredje år. 

En taxering för hyreshusenheter görs vart tredje år. Taxeringsvärdena är i princip oförändrade i perioden mellan en taxering.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Förfrågningar

Magnus Walestad

Telefon
010-479 44 18
E-post
magnus.walestad@scb.se