Till innehåll på sidan

Allmänna val, nominerade och valda, avhopp från politiken 2017:

Fler avhopp från landstings- och kommunfullmäktige

Statistiknyhet från SCB 2017-10-18 9.30

Avhoppen från landstings- och kommunfullmäktige har ökat tre år in i mandatperioden, räknat från valdagen 2014. Ökningen är störst från landstingsfullmäktige. Från kommunfullmäktige minskar däremot avhoppen något bland unga under 30 år. Avhoppen från riksdagen är på samma nivå som tidigare mandatperioder.

Andelen folkvalda som hoppar av från fullmäktige under en mandatperiod har ökat över tid, det gäller oavsett om vi studerar valda till riksdag, landstings- eller kommunfullmäktige. Störst andel avhopp sker från kommunfullmäktige, där 19 procent av de valda ledamöterna hoppade av under hela föregående mandatperiod (2010–2014).

Tre år in i nuvarande mandatperiod fortsätter avhoppen att öka från landstings- och kommunfullmäktige. Störst ökning av avhopp jämfört med tidigare mandatperioder är det från landstingsfullmäktige där 15 procent hade lämnat politiken efter tre år, vilket är fyra procentenheter högre jämfört med samma tidpunkt föregående mandatperiod. Liksom tidigare mandatperioder är det störst andel avhopp från kommunfullmäktige, där 18 procent har lämnat efter tre fjärdedelar av mandatperioden.

Avhopp från politiken efter tre år bland folkvalda 2002, 2006, 2010 och 2014, andelar i procent.

Diagram

Det finns många anledningar till att en folkvald lämnar sina uppdrag innan mandatperiodens slut. Från rapporten Demokratins representanter (se länk under Publikation) vet vi att det framförallt är personliga skäl som ligger bakom avhoppen. Till personliga skäl räknas hälsa, arbets- och familjeförhållanden samt flytt från kommunen.

Fler kvinnor, men färre unga lämnar kommunfullmäktige

Avhopp är vanligare bland kvinnor som valts in i kommunfullmäktige. Av de folkvalda kvinnorna har 20 procent hoppat av tre år in i mandatperioden. Bland män är andelen 16 procent.

Unga folkvalda som väljs in i kommunfullmäktige hoppar av i större utsträckning än äldre. Under hela förra mandatperioden hoppade 44 procent av de unga folkvalda under 30 år av. Efter tre år denna mandatperiod har dock avhoppen bland folkvalda under 30 år minskat med två procentenheter till 35 procent jämfört med efter samma tid föregående mandatperiod. Avhoppen bland folkvalda mellan 30 till 64 år har samtidigt ökat med några procentenheter. Avhoppen bland äldre folkvalda ligger fortfarande på betydligt lägre nivåer än bland unga under 30 år.

Inga avhopp i Trosa, Åsele och Älvkarleby

Högst andel avhopp från kommunfullmäktige hittar vi i Säter där 40 procent av de som valdes 2014 har lämnat fullmäktige tre år in i mandatperioden. Vi kan också konstatera att det under samma period inte skett några avhopp bland folkvalda i Trosa, Åsele eller Älvkarleby.

Kommuner med högst och lägst andel avhopp från fullmäktige efter tre år
KommunAndel avhoppKommunAndel avhopp
Säter 40 Älvkarleby 0
Norberg 35,5 Trosa 0
Nordanstig 35,5 Åsele 0
Ragunda 33,3 Torsås 2,9
Strängnäs 32,7 Sotenäs 3,2

Färre kvinnor lämnar riksdagen

Studerar vi istället avhopp bland de som valdes in till riksdagen 2014 är avhoppen bland män efter tre år 10 procent, medan motsvarande andel bland kvinnor är 7 procent. Detta är en skillnad mot föregående mandatperiod då 8 procent av männen hade hoppat av efter tre år jämfört med 10 procent av kvinnorna. Då det är jämförelsevis få mandat i riksdagen så får varje enskilt avhopp relativt stor betydelse.

Definitioner och förklaringar

Valmyndigheten publicerar löpande uppgifter om kandidater som lämnar sina uppdrag under mandatperioden och även vilka som ersätter. SCB:s statistik om avhopp bland folkvalda baseras på Valmyndighetens uppgifter. I SCB:s avhoppstatistik redovisas endast avhopp bland de ledamöter som valdes in i samband med valen och därmed inte avhopp bland ersättare.

Publikation

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för demokratistatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
fax 08-506 947 72

Förfrågningar

Jonas Olofsson

Telefon
010-479 47 18
E-post
jonas.olofsson@scb.se