Till innehåll på sidan

Allmänna val, nominerade och valda

Statistiken visar nominerade, valda och ej valda kandidater i val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige efter till exempel parti, kön, ålder, inkomst, utbildning, födelse- och medborgarskapsland.

Statistiknyheter

Nominerade och valda, 2018

2019-03-28

Något fler kvinnor blev invalda i riksdagen 2018 jämfört med föregående val, men fem av åtta riksdagspartier har en ojämn könsfördelning. Andelen unga, äldre, utrikes födda, lågutbildade och personer med lägre inkomster är mindre bland de folkvalda än bland de röstberättigade i stort.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Demokratins representanter – en studie av representativitet, delaktighet och syn på uppdraget Rapport 2016-04-06
Flytande väljare Rapport 2016-02-01
Supervalåret 2014 Rapport 2015-10-01
Demokratistatistik – inför supervalåret 2014 Rapport 2014-06-25
Allt mer lättrörliga väljare – Vad är nytt och vad är gammalt? Rapport 2013-09-18
Folkvaldas villkor i kommunfullmäktige – en studie om representativitet, avhopp och synen på uppdraget Rapport 2013-02-19
Åttapartivalet 2010. Korrigerad version 2011-12-29 Rapport 2011-12-21
Därför vann Alliansen – En sammanfattning av några resultat från valundersökningen 2006 Rapport 2009-02-26
Demokratistatistik 2008 Rapport 2008-09-29
Allmänna valen 2006. Del 4. Specialundersökningar Rapport 2008-01-31
Demokratistatistik 2006 Rapport 2006-06-13
SCB:s demokratistatistik Rapport 2005-10-06
Allmänna valen 2002. Del 4. Specialundersökningar Rapport 2004-01-30
Nominerade och valda kandidater vid de allmänna valen 2002 SM 2003-05-26

Artiklar

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Statistikens detaljerade innehåll

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/me0107