Till innehåll på sidan

Nominerade och valda, avhopp 2018–2022

Avhoppen från kommunfullmäktige minskade mandatperioden 2018–2022

Statistiknyhet från SCB 2023-01-25 8.00

I kommunfullmäktige minskade andelen avhopp under förra mandatperioden med en procentenhet jämfört med mandatperioden 2014–2018. Det var framför allt färre avhopp bland kvinnor. Störst andel avhopp var det i våra tre storstäder. Oavsett politisk församling var det vanligast med avhopp bland Miljöpartiets folkvalda kandidater.

Den senaste mandatperioden minskade för första gången andelen avhopp bland folkvalda i kommunfullmäktige, där 21 procent hoppade av innan mandatperiodens slut. Samtidigt ökade andelen avhopp från regionfullmäktige och riksdagen något, till 20 respektive 11 procent. Därmed närmade sig nivån på andelen avhopp från de tre politiska församlingarna varandra under senaste mandatperioden jämfört med mandatperioden dessförinnan.

SCB har sedan början av 2000-talet mätt hur stor andel folkvalda politiker som har lämnat sitt uppdrag under respektive mandatperiod. Genomgående har högst andel avhopp har skett från kommunfullmäktige samtidigt som det har varit lägst andel avhopp bland riksdagsledamöterna.

Andel avhopp bland folkvalda politiker 2002–2022. Procent

Diagram

Vanligare att kvinnor hoppar av från kommunfullmäktige

Det är vanligare med avhopp bland kvinnor som är ledamöter i kommunfullmäktiga jämfört med män. Under förra mandatperiod skiljde det ungefär två procentenheter i andel avhopp mellan kvinnor och män. Jämfört med mandatperioden 2014–2018 är det en minskning, då motsvarande skillnad mellan kvinnor och män i kommunfullmäktige var närmare fyra procentenheter.

En högre andel män än kvinnor hoppade av från regionfullmäktige och riksdagen även om skillnaden avseende regionfullmäktige var marginell. Det var i princip lika vanligt att män hoppade av från kommun- som från regionfullmäktige.

Andel avhopp bland folkvalda politiker efter kön 2002–2022. Procent

Diagram

Högst andel avhopp i våra storstäder

Om vi använder SKR:s kommungruppsindelning var det högst andel avhopp från kommunfullmäktige i våra tre storstäder Stockholm, Göteborg och Malmö. Minst vanligt med avhopp var det i landsbygdskommuner med besöksnäring. Det är också i dessa kommuner andelen avhopp har minskat mest jämfört med föregående mandatperiod. De enda kommuner där andelen avhopp har ökade var så kallade lågpendlingskommuner nära större stad.

Andel avhopp bland folkvalda i kommunfullmäktige efter SKR:s kommungruppsindelning 2014–2018 och 2018–2022. Procent

Diagram

Vanligast med avhopp från fullmäktige i Fagersta

Studerar vi enskilda kommuner var det störst andel avhopp i Fagersta där närmare hälften av de valda kandidaterna hoppade av under mandatperioden. Minst andel avhopp var det i Köping som precis som Fagersta ligger i Västmanland.

Tio kommuner med minst respektive mest avhopp från kommunfullmäktige, 2018–2022. Procent
Län Kommun Avhopp (%)
Västmanland Köping 2
Jönköping Sävsjö 3
Västmanland Kungsör 3
Skåne Landskrona 4
Västra Götaland Tibro 6
Västra Götaland Töreboda 7
Västerbotten Malå 9
Dalarna Malung-Sälen 9
Södermanland Trosa 9
Kalmar Torsås 9
 
Södermanland Strängnäs 36
Dalarna Gagnef 36
Värmland Kil 37
Jämtland Bräcke 37
Östergötland Motala 37
Västernorrland Sundsvall 38
Västra Götaland Lilla Edet 39
Västra Götaland Ulricehamn 39
Norrbotten Pajala 43
Västmanland Fagersta 46
Hela riket   21

Högst andel avhopp bland Miljöpartiets folkvalda

Det var vanligast med avhopp bland Miljöpartiets folkvalda kandidater, oavsett politisk nivå, omkring 30 procent. Från riksdagen var det därefter Liberalernas och Centerpartiets kandidater som hoppade av i störst utsträckning, 20 respektive 16 procent. Från både kommun- och regionfullmäktige var avhopp vanligast bland Sverigedemokrater, följt av Vänsterpartiets kandidater. Samtidigt var det dessa partier som hade lägst andel avhopp från riksdagen.

Andel avhopp bland folkvalda politiker efter parti 2018–2022. Procent

Diagram

Definitioner och förklaringar

Riksdag, regioner och kommuner rapporterar löpande in kandidater som väljer att lämna sina uppdrag under mandatperioden till Valmyndigheten. Utifrån dessa uppgifter tar SCB årligen, samt efter avslutad mandatperiod fram uppgifter om folkvalda kandidater som hoppat av under mandatperioden. I SCB:s uppgifter om avhopp ingår endast kandidater som ursprungligen valdes in och därmed inte avhopp bland ersättare.

De folkvalda församlingarna är olika många och olika stora och därmed får ett enskilt avhopp olika stor betydelse för andelen avhopp. I 2018 års val valdes 349 kandidater till riksdagen, till Sveriges 20 regionfullmäktige valdes 1 696 kandidater och till våra 290 kommunfullmäktige valdes 12 679 kandidater in.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB

Förfrågningar

Jonas Olofsson

Telefon
010-479 47 18
E-post
jonas.olofsson@scb.se