Till innehåll på sidan

Valdeltagande i riksdagsval 1970–2014 bland förstagångsväljare efter kön

År Röstande
i % av
röstberättigade
Kvinnor Män
1970 83 (±3) 82 (±3)
1973 84 (±3) 87 (±3)
1976 90 (±1) 89 (±1)
1979 89 (±3) 86 (±3)
1982 91 (±2) 86 (±3)
1985 89 (±3) 88 (±2)
1988 77 (±3) 74 (±3)
1991 81 (±3) 80 (±3)
1994 85 (±2) 78 (±3)
1998 73 (±3) 75 (±3)
2002 72 (±2) 69 (±2)
2006 78 (±2) 74 (±2)
2010 82 (±1) 79 (±1)
2014 84 (±2) 81 (±2)

Kommentarer

Med förstagångsväljare avses de som uppnått rösträttsålder sedan föregående riksdagsval.

Då dessa siffror bygger på urvalsundersökningar är de behäftade med slumpfel. För varje procentandel har därför ett osäkerhetstal beräknats. Osäkerhetstalen är halva 95-procentiga konfidensintervall för skattningarna och anges i tabellen inom parantes.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?