Till innehåll på sidan

Allmänna val, valresultat, 2014:

Valdeltagandet har ökat i valen

Statistiknyhet från SCB 2014-11-19 9.30

I de allmänna valen 2014 fortsatte trenden av ökande valdeltagande och ökande andel förtidsröstande.

Det var 85,8 procent av de röstberättigade i riksdagsvalet 2014 som gick och röstade. Motsvarande andelar i valen till landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige var 82,4 respektive 82,8 procent. Det innebär att valdeltagandet fortsätter öka i alla tre valen, nu i tre på varandra följande val.

Även förtidsröstningen ökar. Nästan 2,7 miljoner personer valde att förtidsrösta, vilket motsvarar 42 procent av de röstande i riksdagsvalet. Motsvarande andel i 2010 års val var 39 procent och i 2006 års val var andelen 32 procent.

Valdeltagande i riksdagsval, landstingsfullmäktigval och kommunfullmäktigval år 1973–2014. Andel i procent

Diagram

Studerar man valdeltagandet i riksdagsvalet efter kommun kan man se att det ökade i 279 av 290 kommuner. Som mest ökade det med 5,3 procentenheter i Årjängs kommun och som mest minskade valdeltagandet i Södertälje kommun med 1,6 procentenheter. Högst var valdeltagandet i Lomma där 92,9 procent av de röstberättigade röstade i riksdagsvalet. Lägst var valdeltagandet i Haparanda kommun, 70,4 procent. Skillnaden i valdeltagande mellan dessa två kommuner är alltså drygt 22 procentenheter.

Jämförs valdeltagandet på valdistriktsnivå noteras ännu större skillnader i valdeltagande. I 137 Södra Kungsängen i Uppsala kommun var valdelagandet nära dubbelt så högt som i Östra Hermodsdal-Gullviksborg i Malmö kommun – 94,9 procent jämfört med 48,2 procent.

Valresultat

Det blev inga större skillnader i valresultaten för de tre olika valtyperna. Socialdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna blev de tre största partierna i valen till riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige. Moderaterna och Sverigedemokraterna fick bättre resultat i riksdagsvalet jämfört med kommun- och landstingsfullmäktigvalen medan Socialdemokraterna fick sitt största stöd i landstingsfullmäktigvalen. De olika partiernas styrkeförhållanden varierar dock stort om man tittar på resultaten i enskilda kommuner.

Valresultat vid allmänna valen 2014 efter valtyp och parti. Andel i procent

Diagram

Valresultat i kommunfullmäktigvalen 2014 efter parti

Moderaternas starkaste kommun i valen till kommunfullmäktige 2014 blev Vellinge med 48,1 procent. Partiet gick fram som mest i Bergs kommun med 6,2 procentenheter medan största tappet noterades i Hörby kommun med 20 procentenheter. Efter kommunfullmäktigvalen 2014 har partiet mandat i 283 kommuners fullmäktige vilket är en fler än efter 2010 års val då partiet fick mandat i 282 kommuner.

Centerpartiet har precis som vid 2010 års kommunfullmäktigval sitt bästa valresultat i Mönsterås kommun där partiet i 2014 års val erhöll 40,7 procent av rösterna. Största ökningen för partiet skedde i Nordmalings kommun med 16,7 procentenheter medan största minskningen var i Sunne med 15,1 procentenheter. Efter kommunfullmäktigvalen 2014 har partiet mandat i 283 kommuners fullmäktige vilket är något fler än efter 2010 års val då partiet fick mandat i 279 kommuner.

Folkpartiets starkaste kommun 2014 blev, precis som vid 2010 års kommunfullmäktigval, Skinnskattebergs kommun där de fick 29,9 procent av rösterna. Partiet gick fram som mest i Oskarshamns kommun med 4,9 procentenheter medan största minskningen av andel röster skedde i Lysekils kommun där partiet backade med 14,8 procentenheter. Efter kommunfullmäktigvalen 2014 har partiet mandat i 261 kommuners fullmäktige vilket är färre än efter 2010 års val då partiet fick mandat i 276 kommuner.

Kristdemokraternas bästa kommun blev liksom vid 2010 års kommunfullmäktigval Markaryd, där de fick 44,9 procent av rösterna. Partiet ökade som mest i Årjängs kommun, med 8,9 procentenheter, medan den största minskningen var i Vadstena kommun där partiet backade med 4,9 procentenheter. Efter kommunfullmäktigvalen 2014 har partiet mandat i 234 kommuners fullmäktige vilket är färre än efter 2010 års val då partiet fick mandat i 252 kommuner.

Miljöpartiets starkaste fäste blev Stockholms kommun där de fick 14,3 procent av rösterna. Partiet ökade som mest, med 7,8 procentenheter, i Gällivare kommun, medan den största minskning var i Kalix där partiet backade med 6,5 procentenheter. Efter kommunfullmäktigvalen 2014 har partiet mandat i 258 kommuners fullmäktige vilket är något färre än efter 2010 års val då partiet fick mandat i 261 kommuner.

Socialdemokraterna blev starkast i Munkfors kommun med 57,5 procent. Partiet ökade som mest i Fagersta kommun, med 14,4 procentenheter, medan den största minskning var i Dorotea kommun där partiet backade med hela 25,8 procentenheter. Socialdemokraterna tog precis som vid valet 2010 mandat i landets samtliga 290 kommuner.

Vänsterpartiet fick 41,9 procent av rösterna i Degerfors, vilket är deras bästa resultat i någon kommun 2014. Partiet ökade som mest i Arjeplogs kommun, med 11,5 procentenheter, medan de minskade som mest i Fagersta kommun där partiet backade med hela 26,2 procentenheter. Efter kommunfullmäktigvalen 2014 har partiet mandat i 266 kommuners fullmäktige vilket är något fler än efter 2010 års val då partiet fick mandat i 259 kommuner.

Sverigedemokraterna har sitt starkaste fäste i Örkelljunga där de fick 23,9 procent av rösterna. Störst ökning, med hela 18,0 procentenheter, hade partiet i Ljusnarsbergs kommun medan de minskade som mest i Bjuvs kommun där partiet backade med 6,4 procentenheter. Efter kommunfullmäktigvalen 2014 har partiet mandat i 285 kommuners fullmäktige vilket är fler än efter 2010 års val då partiet fick mandat i 246 kommuner.

Kommunfullmäktigvalen 2010 och 2014: Bästa resultat och största förändring valår 2010 och 2014. Andel i procent och procentenheter

PartiHögst andel
röster 2014
(procent)
Högst andel
röster 2010
(procent)
Störst
ökning
(procentenheter)
Störst
minskning
(procentenheter)
MVellinge (48,1)Lomma (51,9)Berg (+6,2)Hörby (-20,0)
CMönsterås (40,7)Mönsterås (40,4)Nordmaling (+16,7)Sunne (-15,1)
FPSkinnskatteberg (29,9)Skinnskatteberg (30,7)Oskarshamn (+4,9)Lysekil (-14,8)
KDMarkaryd (44,9)Markaryd (44,7)Årjäng (+8,9)Vadstena (-4,9)
MPStockholm (14,3)Kalix (16,6)Gällivare (+7,8)Kalix (-6,5)
SMunkfors (57,5)Smedjebacken (59,4)Fagersta (+14,4)Dorotea (-25,8)
VDegerfors (41,9)Fagersta (55,6)Arjeplog (+11,5)Fagersta (-26,2)
SDÖrkelljunga (23,9)Bjuv (19,2)Ljusnarsberg (+18,0)Bjuv (-6,4)

Kommunfullmäktigvalen 2010 och 2014: Antal kommuner med mandat efter parti

Parti20142010Föränd-
ring
M2832821
C2832794
FP261276-15
KD234252-18
MP258261-3
S2902900
V2662597
SD28524639

Idag publicerar SCB en artikel med valresultat på valdistriktsnivå på karta för de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö.

Definitioner och förklaringar

Andelen förtidsröstande bygger på antagandet om att alla som förtidsröstade röstade i riksdagsvalet.

Mer information:

På SCB:s webbplats redovisas resultaten för riksdagsvalet, landstingsfullmäktigvalen och kommunfullmäktigvalen i Excelformat och i Statistikdatabasen. Tabellerna i Excel rör främst 2014 års val, medan uppgifter i SCB:s statistikdatabas erbjuder långa tidsserier.

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram, med mera.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet som publiceras 2015-03-17 09.30 avser nominerad och valda kandidater samt röstberättigade.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för demokratistatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
fax 08-506 947 72

Förfrågningar

Mikaela Järnbert

Telefon
010-479 42 43
E-post
mikaela.jarnbert@scb.se