Till innehåll på sidan

Allt mer lättrörliga väljare – Vad är nytt och vad är gammalt?

Omslag

Allt mer lättrörliga väljare är den sextonde rapporten i SCB:s rapportserie Demokratistatik. Sedan 1956 har SCB, i samarbete med statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet, genomfört väljarundersökningar i samband med folkomröstningar och val till riksdag och Europaparlament. Denna rapport baseras på den intervjuundersökning som genomfördes i samband med 2010 års riksdagsval.
Rapporten har skrivits av Henrik Oskarsson och Sören Holmberg vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.
Serie:
ME09 - Demokratistatistik
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2013-me09br1302_pdf
ISBN:
978-91-618-1593-7
ISSN:
1654-5656 (Online); 1652-6945 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2013-09-18
Förfrågningar:

Jonas Olofsson

010-479 47 18

jonas.olofsson@scb.se