Till innehåll på sidan

Svenska folket placerar sig på vänster-högerskalan 1968–2014. Procent

Diagram

Kommentarer

Resultaten bygger på hur samtliga svarspersoner placerar sig på en elvagradig vänster-högerskala, där 0 står för långt till vänster och 10 långt till höger. I diagrammet har värdena 0–4 benämnts som vänster, 5 varken/eller och 6–10 höger.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?