Till innehåll på sidan

Valet till Europaparlamentet 1995, 1999, 2004 och 2009 länsvis. Röstberättigade och röstande

 
 
1995199920042009
Antal röst-
berättigade
Antal röstande% av röst-
berättigade
Antal röst-
berättigade
Antal röstande% av röst-
berättigade
Antal röst-
berättigade
Antal röstande% av röst-
berättigade
Antal röst-
berättigade
Antal röstande% av röst-
berättigade
Hela riket
6 551 781 2 727 317 41,6 6 664 205 2 588 514 38,8 6 827 870 2 584 464 37,9 7 088 303 3 227 561 45,5
Stockholms län
1 240 013 561 451 45,3 1 311 705 548 906 41,8 1 375 807 574 175 41,7 1 470 438 751 426 51,1
Uppsala län
208 930 89 640 42,9 216 399 85 620 39,6 227 564 90 088 39,6 251 513 121 602 48,3
Södermanlands län
191 613 80 892 42,2 191 784 75 028 39,1 196 498 71 582 36,4 203 987 90 043 44,1
Östergötlands län
310 054 124 353 40,1 312 258 117 338 37,6 319 106 132 415 41,5 327 891 148 271 45,2
Jönköpings län
231 289 100 185 43,3 244 303 95 605 39,1 248 425 90 804 36,6 255 870 115 439 45,1
Kronobergs län
134 645 56 458 41,9 135 387 48 911 36,1 137 041 47 946 35,0 139 264 59 357 42,6
Kalmar län
184 478 67 793 36,7 182 560 61 848 33,9 182 921 61 313 33,5 184 826 79 745 43,1
Gotlands län
43 979 15 630 35,5 44 056 15 232 34,6 44 785 15 971 35,7 45 935 20 163 43,9
Blekinge län
116 848 44 108 37,7 117 172 41 007 35,0 117 253 38 075 32,5 118 117 47 978 40,6
Skåne län
825 695 338 319 41,0 845 295 323 072 38,2 879 777 306 395 34,8 922 807 398 890 43,2
Hallands län
199 207 82 609 41,5 204 702 83 315 40,7 214 800 83 331 38,8 227 059 105 873 46,6
Västra Götalands län
1 103 216 462 039 41,9 1 113 727 459 483 41,3 1 149 894 445 494 38,7 1 197 819 557 393 46,5
Värmlands län
216 666 82 965 38,3 214 005 79 658 37,2 211 539 72 193 34,1 213 152 86 859 40,7
Örebro län
208 347 81 224 39,0 208 204 80 760 38,8 209 707 80 505 38,4 215 095 97 550 45,4
Västmanlands län
193 712 72 894 37,6 193 425 68 831 35,6 196 904 71 155 36,1 191 634 86 147 45,0
Dalarnas län
220 025 84 416 38,4 216 422 78 642 36,3 214 822 74 977 34,9 216 712 89 356 41,2
Gävleborgs län
222 096 86 025 38,7 218 637 71 870 32,9 216 043 71 394 33,0 217 025 81 952 37,8
Västernorrlands län
200 519 79 444 39,6 196 838 67 314 34,2 191 728 66 690 34,8 191 408 77 264 40,4
Jämtlands län
104 514 48 251 46,2 102 475 38 385 37,5 100 293 38 601 38,5 100 419 41 448 41,3
Västerbottens län
194 483 88 386 45,4 196 336 77 247 39,3 198 168 80 887 40,8 202 030 91 845 45,5
Norrbottens län
201 452 80 235 39,8 198 515 70 442 35,5 194 795 70 473 36,2 195 302 78 960 40,4

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?