Till innehåll på sidan

Valet till Europaparlamentet 2009 länsvis. Andel personröster för partier som erhållit mandat, i procent av antal röster i länet för respektive parti

LänParti
 
Samtliga
mandat-
partier
 MCFPKDMPSVPP 
Hela riket
55,0 58,6 68,4 75,6 58,6 60,3 49,9 56,4 60,0
Stockholms län
56,9 60,2 70,3 76,4 60,5 61,2 51,7 55,5 61,4
Uppsala län
55,4 51,7 72,5 81,2 57,6 58,2 49,6 59,4 60,4
Södermanlands län
50,3 54,4 69,2 73,5 54,4 54,7 47,5 55,3 56,4
Östergötlands län
52,4 66,7 69,0 73,9 59,9 65,2 47,7 58,0 61,6
Jönköpings län
57,3 55,4 69,3 81,8 56,7 60,3 53,2 56,0 63,0
Kronobergs län
49,5 52,9 65,2 73,4 54,5 56,3 65,3 53,0 57,3
Kalmar län
48,9 58,5 66,2 74,9 56,4 62,4 52,1 55,8 59,3
Gotlands län
53,3 56,8 70,2 68,3 56,8 60,7 46,5 58,1 58,6
Blekinge län
50,0 59,3 64,9 71,9 55,6 54,0 43,4 52,2 55,2
Skåne län
55,1 53,4 68,5 73,7 58,6 61,5 51,5 57,1 59,9
Hallands län
54,7 52,1 67,4 73,3 56,9 57,9 50,9 54,0 58,1
Västra Götalands län
56,5 62,4 67,6 75,3 60,4 64,3 51,2 56,3 61,8
Värmlands län
54,8 65,9 67,1 75,0 56,4 55,3 47,3 60,5 58,4
Örebro län
51,0 48,8 65,7 74,3 52,9 55,4 46,3 54,9 56,0
Västmanlands län
51,3 51,1 67,5 73,0 54,4 52,8 47,3 60,0 56,0
Dalarnas län
47,9 48,9 64,8 74,6 54,5 57,3 48,6 56,0 56,0
Gävleborgs län
48,3 59,7 63,7 74,0 58,0 56,1 43,2 52,9 55,7
Västernorrlands län
48,6 49,4 62,6 68,2 56,6 57,3 46,2 54,7 55,7
Jämtlands län
58,0 84,5 67,4 78,7 58,6 83,0 56,8 61,7 73,3
Västerbottens län
54,8 57,2 63,9 74,5 59,7 61,0 47,7 61,9 59,9
Norrbottens län
62,0 57,9 63,4 67,9 51,8 54,7 40,3 53,1 54,6

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?