Till innehåll på sidan

Valet till Europaparlamentet 2009 länsvis. Antal personröster för partier som erhållit mandat

LänPartiSamtliga
mandat-
partier
MCFPKDMPSVPP
Hela riket
328 245 101 705 294 547 111 980 204 711 466 615 89 351 127 408 1 724 562
Stockholms län
105 023 13 380 94 565 20 803 61 960 75 585 18 823 29 299 419 438
Uppsala län
11 668 3 764 13 865 4 461 8 986 14 616 3 360 5 136 65 856
Södermanlands län
7 767 2 622 7 837 2 707 5 152 14 084 2 086 3 249 45 504
Östergötlands län
12 997 8 905 10 525 5 276 10 519 24 490 3 295 6 818 82 825
Jönköpings län
10 288 4 239 8 215 14 114 5 194 16 928 2 947 3 531 65 456
Kronobergs län
4 930 2 664 3 996 2 539 2 811 7 800 3 576 1 957 30 273
Kalmar län
5 849 4 751 4 896 3 570 3 773 14 292 2 260 2 816 42 207
Gotlands län
1 580 1 615 1 405 385 1 316 3 129 505 802 10 737
Blekinge län
3 841 1 739 3 360 1 383 2 182 7 239 1 154 1 695 22 593
Skåne län
49 313 9 488 38 980 9 597 21 987 53 332 7 904 16 348 206 949
Hallands län
12 974 4 273 9 788 3 412 5 549 14 190 1 994 3 536 55 716
Västra Götalands län
55 902 18 495 48 941 21 170 39 331 85 681 15 990 23 077 308 587
Värmlands län
6 923 4 239 6 756 2 640 4 408 14 675 2 614 3 318 45 573
Örebro län
6 717 2 132 6 901 4 330 4 985 16 487 2 844 3 573 47 969
Västmanlands län
7 172 1 996 8 144 2 518 3 759 13 295 2 758 3 842 43 484
Dalarnas län
5 296 2 656 6 644 2 612 4 284 15 058 3 286 3 618 43 454
Gävleborgs län
4 849 3 271 5 397 2 211 4 568 13 992 2 853 2 733 39 874
Västernorrlands län
4 101 2 307 4 278 2 462 3 536 16 358 2 372 2 938 38 352
Jämtlands län
2 378 4 816 1 797 774 2 197 11 720 1 543 1 480 26 705
Västerbottens län
3 829 2 653 5 008 3 298 5 382 16 823 3 625 4 412 45 030
Norrbottens län
4 848 1 700 3 249 1 718 2 832 16 841 3 562 3 230 37 980

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?