Till innehåll på sidan

Valet till Europaparlamentet 2009 länsvis. Antal röster och personröster och antal/andel personröster efter kön på kandidater för partier som erhållit mandat

Län
 
Antal röster totaltDärav person-
röster totalt
Antal röster för partier
som erhållit mandat
Därav personröster för partier som erhållit mandat
 
 
Andel erhållna personröster för partier som erhållit mandat
KvinnorMänTotaltKvinnorMänTotalt
Hela riket
3 227 561 1 876 785 2 876 374 1 056 934 667 628 1 724 562 36,7 23,2 60,0
Stockholms län
751 426 452 093 683 595 268 116 151 322 419 438 39,2 22,1 61,4
Uppsala län
121 602 71 249 109 081 40 026 25 830 65 856 36,7 23,7 60,4
Södermanlands län
90 043 48 968 80 733 29 561 15 943 45 504 36,6 19,7 56,4
Östergötlands län
148 271 87 969 134 365 45 619 37 206 82 825 34,0 27,7 61,6
Jönköpings län
115 439 69 939 103 829 40 364 25 092 65 456 38,9 24,2 63,0
Kronobergs län
59 357 32 872 52 788 20 676 9 597 30 273 39,2 18,2 57,3
Kalmar län
79 745 44 943 71 211 29 404 12 803 42 207 41,3 18,0 59,3
Gotlands län
20 163 11 547 18 308 7 403 3 334 10 737 40,4 18,2 58,6
Blekinge län
47 978 25 875 40 949 13 947 8 646 22 593 34,1 21,1 55,2
Skåne län
398 890 230 664 345 405 132 085 74 864 206 949 38,2 21,7 59,9
Hallands län
105 873 59 191 95 839 34 101 21 615 55 716 35,6 22,6 58,1
Västra Götalands län
557 393 333 838 499 572 173 207 135 380 308 587 34,7 27,1 61,8
Värmlands län
86 859 48 760 77 995 26 070 19 503 45 573 33,4 25,0 58,4
Örebro län
97 550 52 830 85 716 27 964 20 005 47 969 32,6 23,3 56,0
Västmanlands län
86 147 46 302 77 713 28 995 14 489 43 484 37,3 18,6 56,0
Dalarnas län
89 356 47 814 77 611 29 599 13 855 43 454 38,1 17,9 56,0
Gävleborgs län
81 952 43 921 71 588 25 773 14 101 39 874 36,0 19,7 55,7
Västernorrlands län
77 264 41 926 68 865 22 637 15 715 38 352 32,9 22,8 55,7
Jämtlands län
41 448 29 064 36 419 8 283 18 422 26 705 22,7 50,6 73,3
Västerbottens län
91 845 54 531 75 220 24 415 20 615 45 030 32,5 27,4 59,9
Norrbottens län
78 960 42 489 69 572 28 689 9 291 37 980 41,2 13,4 54,6

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?