Till innehåll på sidan

Valet till Europaparlamentet 2009 länsvis. Giltiga och ogiltiga valsedlar samt andel röstande

Län
 
 
Antal röst-
berättigade

 
 
RöstandeProcent
röstande
av antal
röst-
berättigade

 
 
Med giltiga
valsedlar
Med ogiltiga valsedlarSamtliga
röstande
Därav i
vallokalen
ej räknade
förtidsröster
 TotaltVarav blanka  
Hela riket
7 088 303 3 168 546 59 015 54 509 3 227 561 119 662 45,5
Stockholms län
1 470 438 742 301 9 125 8 225 751 426 42 033 51,1
Uppsala län
251 513 119 531 2 071 1 960 121 602 4 897 48,3
Södermanlands län
203 987 87 958 2 085 1 862 90 043 2 903 44,1
Östergötlands län
327 891 145 518 2 753 2 521 148 271 3 252 45,2
Jönköpings län
255 870 112 851 2 588 2 368 115 439 3 332 45,1
Kronobergs län
139 264 58 072 1 285 1 189 59 357 2 643 42,6
Kalmar län
184 826 77 248 2 497 2 397 79 745 2 361 43,1
Gotlands län
45 935 19 717 446 425 20 163 497 43,9
Blekinge län
118 117 46 834 1 144 1 051 47 978 1 592 40,6
Skåne län
922 807 390 270 8 620 7 927 398 890 12 250 43,2
Hallands län
227 059 103 476 2 397 2 219 105 873 2 734 46,6
Västra Götalands län
1 197 819 547 275 10 118 9 308 557 393 19 411 46,5
Värmlands län
213 152 85 173 1 686 1 625 86 859 2 120 40,7
Örebro län
215 095 95 477 2 073 1 992 97 550 3 033 45,4
Västmanlands län
191 634 84 447 1 700 1 629 86 147 2 051 45,0
Dalarnas län
216 712 87 066 2 290 2 227 89 356 3 368 41,2
Gävleborgs län
217 025 80 447 1 505 1 369 81 952 1 950 37,8
Västernorrlands län
191 408 75 990 1 274 1 147 77 264 1 808 40,4
Jämtlands län
100 419 40 674 774 703 41 448 2 043 41,3
Västerbottens län
202 030 90 458 1 387 1 277 91 845 2 967 45,5
Norrbottens län
195 302 77 763 1 197 1 088 78 960 2 417 40,4

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?