Till innehåll på sidan

Förtroendeuppdrag i kommuner, olika positioner efter kön och ålder, år 2015

Definitiva uppgifter

PositionKön och ålderAntal
uppdrag
 MänKvinnorTotalt
 18-29
år
30-49
år
50-64
år
65-
år
Summa18-29
år
30-49
år
50-64
år
65-
år
Summa18-29
år
30-49
år
50-64
år
65-
år
Summa
Ordförande
2 27 39 32 100 2 33 45 20 100 2 29 41 28 100 2 807
Vice ordförande
4 26 39 31 100 4 35 39 22 100 4 30 39 28 100 4 069
Ledamot
7 31 36 26 100 8 37 35 21 100 7 33 35 24 100 28 069
Ersättare
10 31 32 27 100 11 34 31 24 100 11 32 31 26 100 25 430
Samtliga
8 30 34 27 100 9 35 34 22 100 8 33 34 25 100 60 375

Fotnot: Vakanta uppdrag ingår inte i tabellen.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?