Till innehåll på sidan

Undersökning av förtroendevalda i kommuner och regioner

Statistiken visar förtroendevalda efter kön, ålder, region och födelseland. Undersökningen är en totalundersökning av alla förtroendevalda och har genomförts av SCB år 2003, 2007, 2011, 2015 och 2019.

Statistiknyheter

Kvinnor, unga och utrikes födda underrepresenterade på tunga poster i landets kommuner

2020-04-20

Kvinnor innehar en tredjedel av alla kommunstyrelsers ordförandeposter i landet. Även övriga ordförandeuppdrag i kommunerna har en ojämn könsfördelning. Unga och utrikes födda är fortsatt underrepresenterade och en allt större andel förtroendevalda är 65 år eller äldre. Det visar SCB:s undersökning om förtroendevalda i kommuner och regioner 2019, som publiceras i dag.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Förtroendevalda i kommuner och regioner 2019 Rapport 2020-04-20
Förtroendevalda i kommuner och landsting 2015 Rapport 2016-03-23
Förtroendevalda i kommuner och landsting 2011 Rapport 2012-06-07
Förtroendevalda i kommuner och landsting 2007 – En rapport om politikerantal och representativitet Rapport 2008-05-20

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/me0001