Till innehåll på sidan

Förtroendeuppdrag i kommuner, olika positioner efter kön och födelseland, år 2015

Definitiva uppgifter

PositionKön och födelselandAntal
uppdrag
 MänKvinnorTotalt
 Inrikes
födda
Utrikes
födda
SummaInrikes
födda
Utrikes
födda
SummaInrikes
födda
Utrikes
födda
Summa
Ordförande
97 3 100 95 5 100 96 4 100 2 807
Vice ordförande
94 6 100 92 8 100 93 7 100 4 069
Ledamot
93 7 100 91 9 100 92 8 100 28 069
Ersättare
90 10 100 89 11 100 90 10 100 25 430
Samtliga
92 8 100 91 9 100 91 9 100 60 375

Fotnot: Vakanta uppdrag ingår inte i tabellen.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?