Till innehåll på sidan

Förtroendeuppdrag i kommuner, organ på olika nivåer efter kön och ålder, år 2015

Definitiva uppgifter

NivåKön och ålderAntal
uppdrag
 MänKvinnorTotalt
 18-29
år
30-49
år
50-64
år
65-
år
Summa18-29
år
30-49
år
50-64
år
65-
år
Summa18-29
år
30-49
år
50-64
år
65-
år
Summa
Kommunfullmäktige
8 32 36 24 100 9 37 35 19 100 8 34 35 22 100 20 198
Kommunstyrelsen
6 33 39 22 100 5 42 37 15 100 6 37 38 19 100 7 140
Facknämnder
9 32 33 26 100 10 35 32 22 100 10 33 33 24 100 25 912
Övriga
4 19 30 47 100 5 24 35 36 100 5 20 32 43 100 7 125
Samtliga
8 30 34 27 100 9 35 34 22 100 8 33 34 25 100 60 375

Fotnot: Vakanta uppdrag ingår inte i tabellen.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?