Till innehåll på sidan

Förtroendevalda i kommuner i olika befolkningsgrupper, år 2015

Definitiva uppgifter

 KvinnorMänTotalt
Kön
43 57 100
Ålder
     
18-29 år
10 8 9
30-49 år
34 29 31
50-64 år
33 33 33
65+ år
24 29 27
 
100 100 100
Födelseland
     
utrikes född
10 9 9
inrikes född
90 91 91
 
100 100 100
Medborgarskap
     
svenskt
99 99 99
utländskt
1 1 1
 
100 100 100
Med barn
     
med barn under 6 år
11 11 11
med barn under 18 år
29 28 28
Utbildning
     
förgymnasial
6 11 9
gymnasial
36 42 39
eftergymnasial
58 48 52
 
100 100 100

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?