Till innehåll på sidan

Kommunstryrelsens ordförande i olika befolkningsgrupper, år 2015

 KvinnorMänTotalt
Kön
37 63 100
Ålder
     
18-29 år
0 1 0
30-49 år
44 43 37
50-64 år
53 51 37
65+ år
3 5 25
 
100 100 100
Födelseland
     
utrikes född
2 2 2
inrikes född
98 98 98
 
100 100 100

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?