Till innehåll på sidan

Förtroendeuppdrag i landsting, olika positioner efter kön och ålder, år 2015

Definitiva uppgifter

PositionKön och ålderAntal
uppdrag
 MänKvinnorTotalt
 18-29
år
30-49
år
50-64
år
65-
år
Totalt18-29
år
30-49
år
50-64
år
65-
år
Totalt18-29
år
30-49
år
50-64
år
65- årTotalt
Ordförande
1 24 57 18 100 1 33 44 22 100 1 28 51 20 100 225
Vice ordförande
1 38 40 21 100 2 32 46 19 100 2 35 43 20 100 314
Ledamot
7 34 39 20 100 7 38 39 16 100 7 36 39 18 100 3 270
Ersättare
11 33 34 22 100 8 35 37 20 100 10 34 36 21 100 3 229
Samtliga
9 33 38 21 100 7 36 39 18 100 8 34 38 19 100 7 038

Fotnot: Vakanta uppdrag ingår inte i tabellen.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?