Till innehåll på sidan

Förtroendeuppdrag i landsting, olika positioner efter kön och födelseland, år 2015

Definitiva uppgifter

PositionKön och födelselandAntal
uppdrag
 MänKvinnorTotalt
 Inrikes
födda
Utrikes
födda
TotaltInrikes
födda
Utrikes
födda
TotaltInrikes
födda
Utrikes
födda
Totalt
Ordförande
96 4 100 91 9 100 93 7 100 225
Vice ordförande
95 5 100 92 8 100 94 6 100 314
Ledamot
93 7 100 90 10 100 92 8 100 3 270
Ersättare
90 10 100 89 11 100 90 10 100 3 229
Samtliga
92 8 100 90 10 100 91 9 100 7 038

Fotnot: Vakanta uppdrag ingår inte i tabellen.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?