Till innehåll på sidan

Förtroendeuppdrag i landsting, organ på olika nivåer efter kön och ålder, år 2015

Definitiva uppgifter

NivåKön och ålderAntal
uppdrag
 MänKvinnorTotalt
 18-29
år
30-49
år
50-64
år
65-
år
Summa18-29
år
30-49
år
50-64
år
65-
år
Summa18-29
år
30-49
år
50-64
år
65-
år
Summa
Landstingsfullmäktige
10 34 36 21 100 8 37 37 18 100 9 35 37 19 100 3 528
Landstingsstyrelsen
7 43 38 12 100 5 43 42 10 100 6 43 40 11 100 582
Facknämnder
8 32 41 19 100 7 34 40 20 100 7 33 40 19 100 2 738
Övriga
1 8 34 58 100 2 18 40 40 100 6 43 40 11 100 190
Samtliga
9 33 38 21 100 7 36 39 18 100 8 34 38 19 100 7 038

Fotnot: Vakanta uppdrag ingår inte i tabellen.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?