Till innehåll på sidan

Förtroendeuppdrag i landsting, organ på olika nivåer efter kön och födelseland, år 2015

Definitiva uppgifter

NivåKön och födelselandAntal
uppdrag
 MänKvinnorTotalt
 Inrikes
födda
Utrikes
födda
SummaInrikes
födda
Utrikes
födda
SummaInrikes
födda
Utrikes
födda
Summa
Landstingsfullmäktige
91 9 100 89 11 100 90 10 100 3 528
Landstingsstyrelsen
95 5 100 93 7 100 94 6 100 582
Facknämnder
92 8 100 90 10 100 91 9 100 2 738
Övriga
95 5 100 97 3 100 96 4 100 190
Samtliga
92 8 100 90 10 100 91 9 100 7 038

Fotnot: Vakanta uppdrag ingår inte i tabellen.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?