Till innehåll på sidan

Förtroendevalda i landstingen i olika befolkningsgrupper, år 2015

Definitiva uppgifter, i procent.

 KvinnorMänTotalt
Kön
48 52 100
Ålder
     
18-29 år
8 9 9
30-49 år
35 31 33
50-64 år
38 37 37
65+ år
20 23 21
 
100 100 100
Födelseland
     
utrikes född
10 8 9
inrikes född
90 92 91
 
100 100 100
Medborgarskap
     
svenskt
99 99 99
utländskt
1 1 1
 
100 100 100
Med barn
     
med barn under 6 år
11 10 10
med barn under 18 år
29 28 28
Utbildning
     
förgymnasial
3 6 5
gymnasial
30 35 33
eftergymnasial
67 58 62
 
100 100 100

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?