Till innehåll på sidan

Partisympatiundersökningen i november 2021 - Val idag

Partisympatiundersökningen november 2021

Statistiknyhet från SCB 2021-12-02 9.30

Partisympatiundersökningen visar valresultatet om det skulle vara riksdagsval i november 2021, samt de förändringar som har skett sedan maj 2021 och sedan riksdagsvalet 2018.

Vid ett val i november 2021 skulle rösterna fördela sig på följande sätt (andel ± osäkerhetsmarginal).

Socialdemokraterna: 29,1 ± 1,2 procent
Moderaterna: 22,7 ± 1,1 procent
Sverigedemokraterna: 18,6 ± 1,0 procent
Vänsterpartiet: 9,2 ± 0,7 procent
Centerpartiet: 8,4 ± 0,7 procent
Kristdemokraterna: 4,6 ± 0,6 procent
Miljöpartiet: 3,9 ± 0,6 procent
Liberalerna: 2,5 ± 0,4 procent
Övriga partier: 1,1 ± 0,3 procent

Andelen osäkra i väljarkåren är cirka 14 procent i november 2021.

Skattning av valresultatet ”om det varit val idag”. November 2021 och skillnaden mot riksdagsvalet 2018

Skattning av valresultatet ”om det varit val idag”. November 2021 och skillnaden mot riksdagsvalet 2018

Förändringen avser jämförelse mot riksdagsvalet 2018 i procentenheter. Statistiskt säkerställda förändringar markeras med en stjärna (*). 

I tabellen nedan redovisas partiskattningar för november 2021 och maj 2021 samt det senaste valresultatet. I tabellen visas även förändringar jämfört med undersökningsresultatet i maj 2021 och riksdagsvalet 2018. Statistiskt säkerställda förändringar markeras med en stjärna (*).

Skattning av valresultatet ”om det varit val idag”. November 2021

Frågetyp: Vilket parti skulle du rösta på om det vore riksdagsval någon av de närmaste dagarna? 

 Skattning november 2021Skattning maj 2021   
PartiProcentOsäkerhetsmarginalProcentOsäkerhetsmarginalFörändring sedan maj 2021Valet 2018Förändring sedan valet 2018
C 8,4 ±0,7 9,5 ±0,8 ‑1,1* 8,6 ‑0,2
L 2,5 ±0,4 2,5 ±0,4 0,0 5,5 ‑3,0*
M 22,7 ±1,1 22,4 ±1,0 0,3 19,8 2,9*
KD 4,6 ±0,6 4,5 ±0,5 0,1 6,3 ‑1,7*
S 29,1 ±1,2 28,2 ±1,1 0,9 28,3 0,8
V 9,2 ±0,7 8,9 ±0,7 0,3 8,0 1,2*
MP 3,9 ±0,6 3,8 ±0,5 0,1 4,4 ‑0,5
SD 18,6 ±1,0 18,9 ±0,9 ‑0,3 17,5 1,1*
övr 1,1 ±0,3 1,4 ±0,4 ‑0,3 1,5 ‑0,4*

* Förändringen är statistiskt säkerställd (signifikant).

Partierna i november 2021

Nedan beskrivs förändringarna för samtliga partier jämfört med undersökningen i maj 2021 samt med riksdagsvalet i september 2018. Dessutom beskrivs väljarflöden mellan partierna, i procent av väljarkåren. Vi redovisar endast väljarflöden som är statistiskt säkerställda. 

Centerpartiet

Vid ett riksdagsval i november 2021 skulle Centerpartiet få 8,4 ± 0,7 procent av rösterna. Det är en statistiskt säkerställd minskning jämfört med maj 2021 medan det inte är någon statistiskt säkerställd förändring jämfört med riksdagsvalet 2018.

Jämfört med riksdagsvalet 2018 noteras en statistiskt säkerställd nettovinst på cirka 0,7 procent från Liberalerna. Samtidigt har Centerpartiet statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 0,7 procent till Socialdemokraterna och cirka 0,2 procent till Sverigedemokraterna.

Liberalerna

Liberalerna skulle få 2,5 ± 0,4 procent av rösterna vid ett val i november 2021. Det inte är någon statistiskt säkerställd förändring jämfört med maj 2021 men däremot en statistiskt säkerställd minskning jämfört med riksdagsvalet 2018.

I förhållande till riksdagsvalet 2018 har Liberalerna statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 1,2 procent till Moderaterna, cirka 0,7 procent till Centerpartiet och cirka 0,7 procent till Socialdemokraterna.

Moderaterna

Om det varit val i november 2021 skulle Moderaterna få 22,7 ± 1,1 procent av rösterna. Det inte är någon statistiskt säkerställd förändring jämfört med maj 2021 men däremot en statistiskt säkerställd ökning jämfört med riksdagsvalet 2018.

Moderaterna har jämfört med maj 2021 en statistiskt säkerställd nettoförlust på cirka 0,4 procent till Kristdemokraterna.

I förhållande till riksdagsvalet 2018 har Moderaterna statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 1,2 procent från Liberalerna, cirka 1,1 procent från Kristdemokraterna och 0,7 procent från Socialdemokraterna.

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna skulle få 4,6 ± 0,6 procent av rösterna vid ett val i november 2021. Det inte är någon statistiskt säkerställd förändring jämfört med maj 2021 men däremot en statistiskt säkerställd minskning jämfört med riksdagsvalet 2018.

Kristdemokraterna har i förhållande till maj 2021 en statistiskt säkerställd nettovinst på cirka 0,4 procent från Moderaterna.

Jämfört med riksdagsvalet 2018 noteras en statistiskt säkerställd nettoförlust på cirka 1,1 procent till Moderaterna.

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna skulle få 29,1 ± 1,2 procent av rösterna vid ett val i november 2021. Det är inte någon statistiskt säkerställd förändring, varken jämfört med maj 2021 eller riksdagsvalet 2018.

I förhållande till riksdagsvalet 2018 noteras statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 0,7 procent från Centerpartiet, cirka 0,7 procent från Liberalerna, cirka 0,7 procent från Miljöpartiet samt cirka 0,3 procent från gruppen övriga partier. Samtidigt noteras statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 0,7 procent till Moderaterna och cirka 0,6 procent till Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet

Vid ett val i november 2021 skulle Vänsterpartiet få 9,2 ± 0,7 procent av rösterna. Det inte är någon statistiskt säkerställd förändring jämfört med maj 2021 men däremot en statistiskt säkerställd ökning jämfört med riksdagsvalet 2018.

Jämfört med riksdagsvalet 2018 har Vänsterpartiet statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 0,6 procent från Socialdemokraterna och cirka 0,3 procent från Miljöpartiet.

Miljöpartiet

Om det varit val i november 2021 skulle Miljöpartiet få 3,9 ± 0,6 procent av rösterna. Det är inte någon statistiskt säkerställd förändring, varken jämfört med maj 2021 eller riksdagsvalet 2018.

Jämfört med riksdagsvalet 2018 har Miljöpartiet statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 0,7 procent till Socialdemokraterna och cirka 0,3 procent till Vänsterpartiet.

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna skulle få 18,6 ± 1,0 procent av rösterna vid ett val i november 2021. Det inte är någon statistiskt säkerställd förändring jämfört med maj 2021 men däremot en statistiskt säkerställd ökning jämfört med riksdagsvalet 2018.

Jämfört med riksdagsvalet 2018 noteras en statistiskt säkerställd nettovinst på cirka 0,2 procent från Centerpartiet.

”Övriga partier"

Gruppen ”övriga partier” skulle få 1,1 ± 0,3 procent av rösterna vid val i november 2021. Det inte är någon statistiskt säkerställd förändring jämfört med maj 2021 men däremot en statistiskt säkerställd minskning jämfört med riksdagsvalet 2018.

Figur 1 Nettoflöden från maj 2021 till november 2021. Procent av väljarkåren*

Figur 1 Nettoflöden från maj 2020 till november 2021. Procent av väljarkåren*

* I figur 1 åskådliggörs statistiskt säkerställda nettoflöden från maj 2021 till november 2021 för de olika partierna. Siffrorna anger signifikanta nettovinster respektive nettoförluster i procent av väljarkåren. Flödena baseras på samtliga som lämnat partisvar eller svarat "vet ej" på frågan om vilket parti man skulle rösta på i val vid respektive undersökningstillfälle. Flödena kan inte användas för att beräkna totalförändringarna i partiernas väljarandelar från maj 2021, bland annat eftersom endast signifikanta flöden redovisas och då det förekommer flöden mellan partier och ”vet ej”-gruppen. (Ovägda underlag återfinns i tabell 22 i tabellpublikationen som publiceras 8 december.) 

Figur 2 Nettoflöden från riksdagsvalet 2018 till november 2021. Procent av väljarkåren*

Figur 2 Nettoflöden från riksdagsvalet 2018 till november 2020. Procent av väljarkåren*

* I figur 2 åskådliggörs statistiskt säkerställda nettoflöden i väljarkåren från riksdagsvalet 2018 till november 2021 för de olika partierna. Siffrorna anger signifikanta nettovinster respektive nettoförluster i procent av väljarkåren. Flödena baseras på samtliga som både lämnat uppgift om valt parti i riksdagsvalet 2018 och vilket parti man skulle rösta på vid val i november 2021. Flödena kan inte användas för att beräkna totalförändringarna i partiernas väljarandelar från valet 2018, bland annat eftersom endast signifikanta flöden redovisas och då det förekommer flöden mellan partier och ”vet ej”-gruppen. (Ovägda underlag återfinns i tabell 21 i tabellpublikationen som publiceras 8 december.)

Skattning av valresultatet ”om det varit val idag”, kvinnor (K) och män (M). November 2021

Skattning av valresultatet ”om det varit val idag”, kvinnor (K) och män (M). November 2021

Skattning av valresultatet ”om det varit val idag”, kvinnor och män. November 2021
Parti Kvinnor Män Totalt
  Procent Osäkerhetsmarginal Procent Osäkerhetsmarginal Procent Osäkerhetsmarginal
C 9,6 ±1,3 7,1 ±1,0 8,4 ±0,7
L 2,4 ±0,6 2,6 ±0,6 2,5 ±0,4
M 23,1 ±1,8 22,4 ±1,7 22,7 ±1,1
KD 4,4 ±0,9 4,8 ±0,8 4,6 ±0,6
S 33,7 ±2,0 24,3 ±1,8 29,1 ±1,2
V 10,0 ±1,2 8,4 ±1,1 9,2 ±0,7
MP 4,6 ±0,9 3,2 ±0,8 3,9 ±0,6
SD 11,7 ±1,6 25,6 ±1,8 18,6 ±1,0
övr 0,7 ±0,4 1,5 ±0,6 1,1 ±0,3

Skattning av valresultatet ”om det varit val idag” efter region. November 2021. Procent
Parti C L M KD S V MP SD Övr
  % ± % ± % ± % ± % ± % ± % ± % ± % ±
Sydsverige 8,1 ±2,3 2,8 ±1,2 24,0 ±3,6 3,6 ±1,5 26,3 ±3,7 7,3 ±2,1 3,3 ±1,7 23,8 ±4,0 0,7 ±0,7
Småland med öarna 9,1 ±2,9 1,4 ±1,1 22,0 ±4,4 7,8 ±2,7 31,3 ±5,1 4,5 ±2,1 3,8 ±2,3 19,4 ±4,4 .. ..
Västsverige 7,5 ±1,9 2,3 ±1,0 22,7 ±2,9 4,3 ±1,4 25,9 ±3,0 11,0 ±2,1 4,2 ±1,3 21,1 ±3,1 0,9 ±0,7
Stockholms län exkl. Stockholms kommun 8,1 ±2,6 3,1 ±1,5 26,7 ±4,0 6,4 ±2,3 26,0 ±4,0 8,2 ±2,6 4,0 ±1,7 16,7 ±3,4 0,8 ±0,8
Stockholms kommun 9,4 ±2,9 5,0 ±2,1 21,2 ±4,0 1,5 ±1,0 30,0 ±4,4 14,9 ±3,4 5,9 ±2,3 11,1 ±3,2 1,1 ±1,1
Östra Mellansverige 7,8 ±2,0 2,1 ±0,9 25,4 ±3,5 4,6 ±1,6 28,5 ±3,5 9,5 ±2,1 4,7 ±1,7 15,8 ±3,0 1,6 ±1,1
Norra Mellansverige 8,1 ±3,0 1,7 ±1,2 20,4 ±4,5 3,5 ±2,0 34,3 ±5,3 6,4 ±2,4 3,5 ±2,2 20,4 ±5,1 1,7 ±1,7
Mellersta och övre Norrland 10,7 ±3,3 1,6 ±1,2 15,0 ±3,8 5,4 ±2,4 37,5 ±5,1 10,2 ±3,0 1,2 ±0,9 17,4 ±4,5 1,0 ±1,0
Totalt 8,4 ±0,7 2,5 ±0,4 22,7 ±1,1 4,6 ±0,6 29,1 ±1,2 9,2 ±0,7 3,9 ±0,6 18,6 ±1,0 1,1 ±0,3

Förklaring regioner

Sydsverige; Blekinge och Skåne län
Småland med öarna; Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län
Västsverige; Hallands och Västra Götalands län
Östra Mellansverige; Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län
Norra Mellansverige; Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län
Mellersta och övre Norrland; Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län

En tabell med regionala resultat från undersökningarna som genomförts under nuvarande och föregående mandatperiod finns i SCB:s statistikdatabas: Statistikdatabasen

Definitioner och förklaringar

PSU i november 2021 genomfördes med ett riksomfattande slumpmässigt urval omfattande 9 190 i riksdagsval röstberättigade personer utan övre åldersgräns. Svar från dessa personer samlas in genom såväl telefonintervjuer som webbenkät. I likhet med tidigare undersökningar används alla tillgängliga telefonnummer, både till mobila och fasta telefoner, för att kontakta de utvalda personerna.

Av urvalet har 30,9 procent ej anträffats, 2,8 procent har varit förhindrade att medverka och 19,3 procent har inte velat delta i intervjun. Det totala individbortfallet uppgår till 53,0 procent. Det totala antalet svarande är 4 319, vilket motsvarar 47,0 procent. En mer utförlig bortfallsredovisning tillgängliggörs i samband med publiceringen den 8 december.

Data samlades in under perioden 28 oktober till 25 november.

Resultaten presenteras i form av punktskattningar ± osäkerhetsmarginaler. Det intervall som bildas av procentskattningen ± osäkerhetsmarginalen blir här ett 95-procentigt osäkerhetsintervall, dvs. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga populationsvärdet om inga systematiska fel förekommer.

Nästa publiceringstillfälle

Den 8 december publiceras uppgifter om partisympatier i november 2021, totalt och i olika demografiska grupper. SCB har valt att dela upp publiceringen av Partisympatiundersökningen dels för att kunna publicera ”Val idag-skattningen” så snart som möjligt efter avslutad datainsamling, dels för att tydliggöra att det rör sig om två olika mått. ”Val idag-skattningen” mäts med frågan ”Vilket parti skulle du rösta på om det vore riksdagsval någon av de närmaste dagarna?”, medan partisympati mäts med frågorna ”Är det något av de politiska partierna som står dig närmare än de andra?” och ”Men vilket parti har du störst sympati för?”.

Publiceringen den 8 december innehåller även uppgifter om EU- och eurosympatier, totalt och i olika demografiska grupper. 

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för demokratistatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
fax 08-506 947 72

E-post
psu@scb.se

Förfrågningar

Mikaela Järnbert

Telefon
010-479 42 43
E-post
mikaela.jarnbert@scb.se

Leonora Uddhammar

Telefon
010-479 41 44
E-post
leonora.uddhammar@scb.se