Till innehåll på sidan

Partisympatiundersökningen (PSU)

Nästa publicering: 2021-12-02

Statistiken visar ”valresultatet om det vore riksdagsval idag” och nettoflöden mellan partier samt partisympatiernas fördelning efter bland annat kön, ålder, civilstånd, inkomst, region, sysselsättningsstatus, fackföreningstillhörighet, utbildningsnivå och utländsk/svensk bakgrund.

Statistiknyheter

Partisympatier maj 2021

2021-06-08

Partisympatiundersökningen visar i vilka demografiska grupper de olika partierna har sitt starkaste stöd. Partisympati avser ingen specifik politisk nivå, och ingen hänsyn tas till om man skulle rösta eller inte. Undersökningen redovisar även väljarkårens EU- och eurosympatier.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Partisympatiundersökningen maj 2021 Rapport 2021-06-08
Partisympatiundersökningen november 2020 Rapport 2020-12-08
Partisympatiundersökningen maj 2020 Rapport 2020-06-11
Partisympatiundersökningen november 2019 Rapport 2019-12-10
Partisympatiundersökningen maj 2019 Rapport 2019-06-11
Partisympatiundersökningen (PSU) november 2018 Rapport 2018-12-07
Partisympatiundersökningen (PSU) maj 2018 Rapport 2018-06-11
Partisympatiundersökningen (PSU) november 2017 Rapport 2017-12-08
Partisympatiundersökningen (PSU) maj 2017 Rapport 2017-06-02
Partisympatiundersökningen (PSU) november 2016 Rapport 2016-11-30
Partisympatiundersökningen (PSU) maj 2016 Rapport 2016-06-02
Partisympatiundersökningen (PSU) november 2015 Rapport 2015-12-03
Partisympatiundersökningen (PSU) maj 2015 Rapport 2015-06-08
Partisympatiundersökningen (PSU) november 2014 Rapport 2014-12-04
Partisympatiundersökningen (PSU) maj 2014 Rapport 2014-06-03
Ja och nej till euron – Folkomröstningen om euron 2003 Rapport 2004-10-08

Aktuellt

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

E-post
psu@scb.se

Amanda Hansson

Telefon
010-479 44 87
E-post
amanda.hansson@scb.se

Johan Eklund

Telefon
010-479 45 38
E-post
johan.eklund@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/me0201