Till innehåll på sidan

Partisympatiundersökningen (PSU) i maj 2018 – Val idag:

Partisympatiundersökningen maj 2018

Statistiknyhet från SCB 2018-06-05 9.30

Partisympatiundersökningen visar att ett riksdagsval i maj skulle ge regeringspartierna (S+MP) 32,6 procent av rösterna. Allianspartierna (C+L+M+KD) skulle få 38,6 procent, Sverigedemokraterna 18,5 procent, Vänsterpartiet 7,4 procent och övriga partier 2,9 procent av rösterna.

För regeringspartierna sammantaget noteras en statistiskt säkerställd minskning jämfört med riksdagsvalet 2014. Socialdemokraterna skulle vid val i maj 2018 få 28,3 (±0,8) procent av rösterna medan Miljöpartiet skulle få 4,3 (±0,4) procent.

För allianspartierna som block noteras ingen statistiskt säkerställd förändring jämfört med riksdagsvalet 2014. Centerpartiet skulle vid val i maj få 8,7 (±0,5), Liberalerna 4,4 (±0,4), Moderaterna 22,6 (±0,8) och Kristdemokraterna 2,9 (±0,3) procent.

Sverigedemokraterna skulle få 18,5 (±0,8), Vänsterpartiet 7,4 (±0,5) och övriga partier skulle vid val i maj få 2,9 (±0,4) procent av rösterna. Bland övriga partier är Feministiskt initiativ störst.

Andelen osäkra i väljarkåren är cirka 18 procent i maj 2018.

Skattning av valresultatet ”om det varit val idag”. Maj 2018, och skillnaden mot riksdagsvalet 2014

Illustration Skattning av valresultatet ”om det varit val idag”. Maj 2018, och skillnaden mot riksdagsvalet 2014.

Förändringen avser jämförelse mot riksdagsvalet 2014 i procentenheter. Statistiskt säkerställda förändringar markeras med en stjärna (*).


I tabellen nedan redovisas partiskattningar för maj 2018 och november 2017 samt det senaste valresultatet. I tabellen visas även förändringar jämfört med undersökningsresultatet i november 2017 och riksdagsvalet 2014. Statistiskt säkerställda förändringar markeras med en stjärna (*).

Skattning av valresultatet ”om det varit val idag”. Maj 2018

Frågetyp: Vilket parti skulle du rösta på om det vore riksdagsval någon av de närmaste dagarna?

 Skattning maj 2018Skattning november 2017Valet 2014Förändring sedan valet 2014
PartiProcentOsäkerhets-
marginal[1]
ProcentOsäkerhets-
marginal[1]
Förändring sedan
november 2017
  
C 8,7 ±0,5 9,5 ±0,6 ‑0,8* 6,1 2,6*
L 4,4 ±0,4 4,2 ±0,4 0,2 5,4 ‑1,0*
M 22,6 ±0,8 22,2 ±0,8 0,4 23,3 ‑0,7
KD 2,9 ±0,3 3,1 ±0,3 ‑0,2 4,6 ‑1,7*
S 28,3 ±0,8 32,6 ±0,9 ‑4,3* 31,0 ‑2,7*
V 7,4 ±0,5 7,0 ±0,5 0,4 5,7 1,7*
MP 4,3 ±0,4 3,8 ±0,4 0,5* 6,9 ‑2,6*
SD 18,5 ±0,8 14,8 ±0,7 3,7* 12,9 5,6*
övr 2,9 ±0,4 2,6 ±0,4 0,3 4,1 ‑1,2*

1) Osäkerhetsmarginalen gäller för både procenttals- och förändringsskattningarna. * Förändringen är statistiskt säkerställd (signifikant).

Resultat från undersökningarna som gjorts under nuvarande mandatperiod finns i SCB:s statistikdatabas

Partierna i maj 2018

Nedan beskrivs skattningen för maj 2018 och förändringarna för samtliga partier jämfört med undersökningen i november 2017 samt med riksdagsvalet 2014. Dessutom beskrivs väljarflöden mellan partierna. Vi redovisar endast förändringar i väljarflöden som är statistiskt säkerställda.

Centerpartiet

Vid ett val i maj 2018 skulle Centerpartiet få 8,7 ± 0,5 procent av rösterna. Det är en statistiskt säkerställd minskning jämfört med november 2017, medan det jämfört med riksdagsvalet 2014 är en statistiskt säkerställd ökning.

Centerpartiet har i förhållande till november 2017 en statistiskt säkerställd nettoförlust på cirka 0,3 procent till Liberalerna.

Jämfört med riksdagsvalet 2014 noteras statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 1,0 procent från Moderaterna, cirka 0,7 procent från Miljöpartiet, cirka 0,6 procent från Kristdemokraterna, cirka 0,4 procent från Liberalerna och cirka 0,2 procent från ”övriga partier”. Samtidigt har Centerpartiet en statistiskt säkerställd nettoförlust på cirka 0,3 procent till Sverigedemokraterna.

Liberalerna

Liberalerna skulle få 4,4 ± 0,4 procent av rösterna vid ett val i maj 2018. Jämfört med november 2017 är det ingen statistiskt säkerställd förändring, medan det i förhållande till riksdagsvalet 2014 är en statistiskt säkerställd minskning.

Liberalerna har i förhållande till november 2017 en statistiskt säkerställd nettovinst på cirka 0,3 procent från Centerpartiet.

Jämfört med riksdagsvalet 2014 noteras statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 0,4 procent till Centerpartiet och cirka 0,2 procent till ”övriga partier”.

Moderaterna

Om det varit val i maj 2018 skulle Moderaterna få 22,6 ± 0,8 procent av rösterna. Det är ingen statistiskt säkerställd förändring, varken jämfört med november 2017 eller med riksdagsvalet 2014.

Moderaterna har jämfört med november 2017 en statistiskt säkerställd nettovinst på cirka 0,3 procent från Miljöpartiet. Samtidigt har Moderaterna en statistiskt säkerställd nettoförlust på cirka 1,0 procent till Sverigedemokraterna.

I förhållande till riksdagsvalet 2014 har Moderaterna statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 0,7 procent från Socialdemokraterna och cirka 0,4 procent från Kristdemokraterna. Samtidigt har de statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 2,2 procent till Sverigedemokraterna och cirka 1,0 procent till Centerpartiet.

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna skulle få 2,9 ± 0,3 procent av rösterna vid ett val i maj 2018. Jämfört med november 2017 är det ingen statistiskt säkerställd förändring, medan det i förhållande till riksdagsvalet 2014 är en statistiskt säkerställd minskning.

Jämfört med riksdagsvalet 2014 noteras statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 0,6 procent till Centerpartiet, cirka 0,4 procent till Moderaterna och cirka 0,3 procent till Sverigedemokraterna.

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna skulle få 28,3 ± 0,8 procent av rösterna vid ett val i maj 2018. Det är en statistiskt säkerställd minskning, både jämfört med november 2017 och med riksdagsvalet 2014.

Socialdemokraterna har i förhållande till november 2017 statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 2,2 procent till gruppen ”vet ej”, cirka 0,4 procent till Sverigedemokraterna och cirka 0,2 till ”övriga partier”.

I förhållande till riksdagsvalet 2014 noteras en statistiskt säkerställd nettovinst på cirka 0,9 procent från Miljöpartiet. Samtidigt har Socialdemokraterna jämfört med riksdagsvalet statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 2,5 procent till Sverigedemokraterna, cirka 0,7 procent till Moderaterna och cirka 0,6 procent till Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet

Vid ett val i maj 2018 skulle Vänsterpartiet få 7,4 ± 0,5 procent av rösterna. Jämfört med november 2017 är det ingen statistiskt säkerställd förändring, medan det i förhållande till riksdagsvalet 2014 är en statistiskt säkerställd ökning.

Vänsterpartiet har i förhållande till november 2017 en statistiskt säkerställd nettoförlust på 0,3 procent till Miljöpartiet.

Vänsterpartiet har i förhållande till riksdagsvalet 2014 statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 1,2 procent från ”övriga partier”, cirka 0,6 procent från Socialdemokraterna och cirka 0,6 procent från Miljöpartiet.

Miljöpartiet

Om det varit val i maj 2018 skulle Miljöpartiet få 4,3 ± 0,4 procent av rösterna. Det är en statistiskt säkerställd ökning jämfört med november 2017, medan det är en statistiskt säkerställd minskning jämfört med riksdagsvalet 2014.

Miljöpartiet har i förhållande till november 2017 en statistiskt säkerställd nettovinst på cirka 0,3 procent från Vänsterpartiet. Samtidigt noteras en statistiskt säkerställd nettoförlust på cirka 0,3 procent till Moderaterna.

I förhållande till riksdagsvalet 2014 har Miljöpartiet statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 0,9 procent till Socialdemokraterna, cirka 0,7 procent till Centerpartiet, cirka 0,6 procent till Vänsterpartiet och cirka 0,2 procent till Sverigedemokraterna.

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna skulle få 18,5 ± 0,8 procent av rösterna vid ett val i maj 2018. Det är en statistiskt säkerställd ökning både jämfört med november 2017 och riksdagsvalet 2014.

Sverigedemokraterna har i förhållande till november 2017 statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 1,0 procent från Moderaterna och cirka 0,4 procent från Socialdemokraterna.

Jämfört med riksdagsvalet 2014 noteras statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 2,5 procent från Socialdemokraterna, cirka 2,2 procent från Moderaterna, cirka 0,3 procent från Centerpartiet, cirka 0,3 procent från Kristdemokraterna och cirka 0,2 procent från Miljöpartiet.

”Övriga partier"

Gruppen ”övriga partier” skulle få 2,9 ± 0,4 procent av rösterna vid val i maj 2018. Jämfört med november 2017 är det inte en statistiskt säkerställd förändring, medan det jämfört med riksdagsvalet 2014 är en statistiskt säkerställd minskning.

”Övriga partier” har i förhållande till november 2017 en statistiskt säkerställd nettovinst på cirka 0,2 procent från Socialdemokraterna.

I förhållande till riksdagsvalet 2014 noteras en statistiskt säkerställd nettovinst på cirka 0,2 procent från Liberalerna. Samtidigt har ”övriga partier” statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 1,2 procent till Vänsterpartiet och cirka 0,2 procent till Centerpartiet.

Figur 1 Nettoflöden från november 2017 till maj 2018. Procent av väljarkåren*

Illustration Nettoflöden från november 2017 till maj 2018. Procent av väljarkåren

* I figur 1 åskådliggörs statistiskt säkerställda nettoflöden från november 2017 till maj 2018 för de olika partierna. Siffrorna anger signifikanta nettoförluster respektive nettovinster i procent av samtliga som lämnat partisvar eller svarat "vet ej" på frågan om vilket parti man skulle rösta på i val vid respektive undersökningstillfälle. Flödena kan inte användas för att beräkna totalförändringarna i partiernas väljarandelar från november 2017. (Ovägda underlag återfinns i tabell 22 i tabellpublikationen som publiceras 11 juni.) 

Figur 2 Nettoflöden från riksdagsvalet 2014 till maj 2018. Procent av väljarkåren*

Illustration Nettoflöden från riksdagsvalet 2014 till maj 2018. Procent av väljarkåren

* I figur 2 åskådliggörs statistiskt säkerställda nettoflöden från riksdagsvalet 2014 till maj 2018 för de olika partierna. Siffrorna anger signifikanta nettoförluster respektive nettovinster i procent av samtliga som både lämnat uppgift om valt parti i riksdagsvalet 2014 och vilket parti man skulle rösta på vid val i maj 2018. Flödena kan inte användas för att beräkna totalförändringarna i partiernas väljarandelar från valet 2014 bland annat eftersom det också förekommer flöden mellan partier och ”vet ej”-gruppen. (Ovägda underlag återfinns i tabell 21 i tabellpublikationen som publiceras 11 juni.)

Skattning av valresultatet ”om det varit val idag”, kvinnor (K) och män (M). Maj 2018

Illustration Skattning av valresultatet ”om det varit val idag”, kvinnor (K) och män (M). Maj 2018

Skattning av valresultatet ”om det varit val idag”, kvinnor och män. Maj 2018
PartiKvinnorMänTotalt
 ProcentFelmargProcentFelmargProcentFelmarg
C 10,0 ±0,9 7,4 ±0,8 8,7 ±0,5
L 4,6 ±0,6 4,3 ±0,6 4,4 ±0,4
M 21,1 ±1,2 24,1 ±1,3 22,6 ±0,8
KD 3,1 ±0,5 2,7 ±0,4 2,9 ±0,3
S 30,1 ±1,3 26,5 ±1,4 28,3 ±0,8
V 7,8 ±0,8 7,1 ±0,7 7,4 ±0,5
MP 5,2 ±0,6 3,4 ±0,5 4,3 ±0,4
SD 15,1 ±1,1 21,9 ±1,3 18,5 ±0,8
övr 3,2 ±0,6 2,7 ±0,5 2,9 ±0,4

Skattning av valresultatet ”om det varit val idag” efter region. Maj 2018. Procent
Parti C L M KD S V MP SD Övr
  % ± % ± % ± % ± % ± % ± % ± % ± % ±
Sydsverige 8,5 ±1,6 5,2 ±1,2 22,2 ±2,0 1,5 ±0,7 27,6 ±2,3 4,5 ±0,9 5,3 ±1,0 22,1 ±1,9 3,2 ±1,1
Småland med öarna 9,7 ±1,6 2,0 ±0,8 19,4 ±2,6 4,6 ±1,1 28,1 ±3,0 6,7 ±1,2 4,4 ±1,4 22,7 ±2,9 2,3 ±1,6
Västsverige 9,2 ±1,3 5,9 ±1,1 22,1 ±1,7 3,3 ±0,6 25,4 ±1,8 7,3 ±1,2 4,4 ±0,8 19,6 ±1,8 2,7 ±0,9
Stockholms län exkl. Stockholms kommun 8,1 ±1,4 7,5 ±1,3 31,5 ±2,5 2,5 ±0,7 21,3 ±2,3 6,9 ±1,3 3,6 ±1,1 16,2 ±2,1 2,5 ±0,9
Stockholms kommun 10,1 ±2,1 6,3 ±1,5 23,8 ±2,4 3,4 ±0,8 23,6 ±2,9 13,2 ±2,2 4,5 ±1,6 10,3 ±2,0 4,9 ±1,5
Östra Mellansverige 7,5 ±1,1 3,1 ±0,7 21,6 ±1,8 2,6 ±0,6 31,2 ±1,9 6,9 ±1,1 4,4 ±1,0 19,5 ±1,7 3,3 ±1,0
Norra Mellansverige 8,8 ±1,8 1,6 ±0,7 19,9 ±2,7 3,0 ±1,0 33,6 ±3,0 7,9 ±1,4 3,8 ±1,1 18,7 ±2,8 2,8 ±1,3
Mellersta och övre Norrland 8,7 ±1,4 1,4 ±0,8 18,9 ±3,0 2,9 ±0,9 39,2 ±3,1 8,1 ±1,3 2,8 ±0,8 16,2 ±2,9 1,8 ±0,9
Totalt 8,7 ±0,5 4,4 ±0,4 22,6 ±0,8 2,9 ±0,3 28,3 ±0,8 7,4 ±0,5 4,3 ±0,4 18,5 ±0,8 2,9 ±0,4

Förklaring regioner

Sydsverige; Blekinge och Skåne län
Småland med öarna; Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län
Västsverige; Hallands och Västra Götalands län
Östra Mellansverige; Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län
Norra Mellansverige; Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län
Mellersta och övre Norrland; Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län

Sedan november 2017 publicerar SCB skattningar av valresultatet ”om det varit val idag” efter region. I SCB:s statistikdatabas finns uppgifter för tidsperioden maj 2014 – maj 2018: Statistikdatabasen

Kommande publicering

Den 11 juni publiceras uppgifter om partisympatier i maj 2018, totalt och i olika demografiska grupper. SCB har valt att dela upp publiceringen dels för att kunna publicera ”Val idag-skattningen” så snabbt som möjligt efter avslutad datainsamling, dels för att tydliggöra att det rör sig om två olika mått. ”Val idag-skattningen” mäts med frågan ”Vilket parti skulle du rösta på om det vore riksdagsval någon av de närmaste dagarna?”, medan partisympati mäts med frågorna ”Är det något av de politiska partierna som står dig närmare än de andra?” och ”Men vilket parti har du störst sympati för?”.
Publiceringen den 11 juni innehåller även uppgifter om EU- och eurosympatier, totalt och i olika demografiska grupper.

Definitioner och förklaringar

PSU i maj 2018 genomfördes med ett riksomfattande slumpmässigt urval omfattande 8 951 i riksdagsval röstberättigade personer utan övre åldersgräns. Svar från dessa personer samlas in genom såväl telefonintervjuer som webbenkät. Blandad insamling infördes första gången i undersökningen i maj 2015. Personerna i urvalet ges inledningsvis möjlighet att besvara frågorna via en webbenkät. Om de inte har besvarat webbenkäten har de senare under insamlingsperioden kontaktats via telefon. I likhet med tidigare undersökningar används alla tillgängliga telefonnummer, både till mobila och fasta telefoner, för att kontakta de utvalda personerna.

Av urvalet har 23,2 procent ej anträffats (inkl. hemligt telefonnummer och saknar telefon), 3,4 procent har varit förhindrade att medverka och 21,6 procent har inte velat delta i intervjun. Det totala individbortfallet uppgår till 48,3 procent. Det totala antalet svarande är 4 632, vilket motsvarar 51,7 procent. Det förekommer också att personer inte velat besvara vissa frågor. Data samlades in under perioden 27 april till 29 maj. En mer utförlig bortfallsredovisning tillgängliggörs i samband med publiceringen den 11 juni.

Resultaten presenteras i form av punktskattningar ± osäkerhetsmarginaler. Det intervall som bildas av procentskattningen ± osäkerhetsmarginalen blir här ett 95-procentigt osäkerhetsintervall, dvs. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga populationsvärdet om inga systematiska fel förekommer.

Nästa publiceringstillfälle

Partisympatier, samt EU- och eurosympatier, maj 2018, totalt och i olika demografiska grupper, publiceras den 11 juni 2018 kl. 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för demokratistatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
fax 08-506 947 72

E-post
psu@scb.se

Förfrågningar

Regina Vilkénas

Telefon
010-479 41 18
E-post
regina.vilkenas@scb.se

Mikaela Järnbert

Telefon
010-479 42 43
E-post
mikaela.jarnbert@scb.se