Till innehåll på sidan

Partisympatiundersökningen (PSU) i november 2017 – Val idag:

Partisympatiundersökningen november 2017

Statistiknyhet från SCB 2017-12-05 9.30

Partisympatiundersökningen visar att ett riksdagsval i november skulle ge regeringspartierna (S+MP) 36,4 procent av rösterna. Allianspartierna (C+L+M+KD) skulle få 39,2 procent, Sverigedemokraterna 14,8 procent, Vänsterpartiet 7,0 procent och övriga partier 2,6 procent av rösterna.

För regeringspartierna sammantaget noteras en statistiskt säkerställd minskning jämfört med riksdagsvalet 2014. Socialdemokraterna skulle vid val i november 2017 få 32,6 (±0,9) procent av rösterna medan Miljöpartiet skulle få 3,8 (±0,4) procent.

För allianspartierna som block noteras ingen statistiskt säkerställd förändring jämfört med riksdagsvalet 2014. Centerpartiet skulle vid val i november få 9,5 (±0,6), Liberalerna 4,2 (±0,4), Moderaterna 22,2 (±0,8) och Kristdemokraterna 3,1 (±0,3) procent.

Sverigedemokraterna skulle få 14,8 (±0,7), Vänsterpartiet 7,0 (±0,5) och övriga partier skulle vid val i november få 2,6 (±0,4) procent av rösterna. Bland övriga partier är Feministiskt initiativ störst.

Andelen osäkra i väljarkåren är cirka 18 procent i november 2017.

Skattning av valresultatet ”om det varit val idag”, november 2017, och skillnaden mot riksdagsvalet 2014.

Illustration

Förändringen avser jämförelse mot riksdagsvalet 2014 i procentenheter. Statistiskt säkerställda förändringar markeras med en stjärna (*).

I tabellen nedan redovisas partiskattningar från november och maj 2017 samt det senaste valresultatet. I tabellen visas även förändringar jämfört med undersökningsresultatet i maj 2017 och riksdagsvalet 2014. Statistiskt säkerställda förändringar markeras med en stjärna (*).

Skattning av valresultatet ”om det varit val idag”. November 2017

Frågetyp: Vilket parti skulle du rösta på om det vore riksdagsval någon av de närmaste dagarna?

 Skattning november 2017Skattning maj 2017Förändring
sedan
maj 2017
Valet 2014Förändring
sedan
valet 2014
 
PartiProcentOsäkerhets-
marginal[1]
ProcentOsäkerhets-
marginal[1]
C 9,5 ±0,6 11,3 ±0,6 ‑1,8* 6,1 3,4*
L 4,2 ±0,4 5,0 ±0,4 ‑0,8* 5,4 ‑1,2*
M 22,2 ±0,8 18,1 ±0,7 4,1* 23,3 ‑1,1*
KD 3,1 ±0,3 3,2 ±0,4 ‑0,1 4,6 ‑1,5*
S 32,6 ±0,9 31,1 ±0,9 1,5* 31,0 1,6*
V 7,0 ±0,5 6,3 ±0,4 0,7* 5,7 1,3*
MP 3,8 ±0,4 4,5 ±0,4 ‑0,7* 6,9 ‑3,1*
SD 14,8 ±0,7 18,4 ±0,8 ‑3,6* 12,9 1,9*
övr 2,6 ±0,4 2,2 ±0,3 0,4* 4,1 ‑1,5*

1) Felmarginalen gäller för både procenttals- och förändringsskattningarna.
* Förändringen är statistiskt säkerställd (signifikant).

Resultat från undersökningarna som gjorts under nuvarande mandatperiod finns i SCB:s statistikdatabas: Valresultat om det varit val idag (PSU)

Partierna i november 2017

Nedan beskrivs förändringarna för samtliga partier jämfört med undersökningen i maj 2017 samt med riksdagsvalet 2014. Dessutom beskrivs väljarflöden mellan partierna. Vi redovisar endast förändringar i väljarflöden som är statistiskt säkerställda.

Centerpartiet

Vid ett val i november 2017 skulle Centerpartiet få 9,5 ± 0,6 procent av rösterna. Det är en statistiskt säkerställd minskning jämfört med maj 2017, medan det jämfört med riksdagsvalet 2014 är en statistiskt säkerställd ökning.

Centerpartiet har i förhållande till maj 2017 statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 0,8 procent till Moderaterna och cirka 0,5 procent till Socialdemokraterna.

Jämfört med riksdagsvalet 2014 noteras statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 2,1 procent från Moderaterna, cirka 0,6 procent från Liberalerna, cirka 0,6 procent från Kristdemokraterna och cirka 0,6 procent från Miljöpartiet.

Liberalerna

Liberalerna skulle få 4,2 ± 0,4 procent av rösterna vid ett val i november 2017. Det är en statistiskt säkerställd minskning både jämfört med maj 2017 och med riksdagsvalet 2014.

Liberalerna har i förhållande till maj 2017 en statistiskt säkerställda nettoförlust på cirka 0,5 procent till Moderaterna.

Jämfört med riksdagsvalet 2014 noteras en statistiskt säkerställd nettovinst på cirka 0,2 procent från Miljöpartiet. Samtidigt har Liberalerna jämfört med riksdagsvalet 2014 statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 0,6 procent till Centerpartiet och cirka 0,2 procent till Sverigedemokraterna.

Moderaterna

Om det varit val i november 2017 skulle Moderaterna få 22,2 ± 0,8 procent av rösterna. Det är en statistiskt säkerställd ökning jämfört med maj 2017. Jämfört med riksdagsvalet 2014 är det en statistiskt säkerställd minskning.

Moderaterna har i förhållande till maj 2017 statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 1,4 procent från Sverigedemokraterna, cirka 1,4 procent från gruppen ”vet ej”, cirka 0,8 procent från Centerpartiet och cirka 0,5 procent från Liberalerna.

I förhållande till riksdagsvalet 2014 har Moderaterna statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 0,4 procent från Kristdemokraterna och cirka 0,2 procent från Miljöpartiet. Samtidigt har Moderaterna statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 2,1 procent till Centerpartiet och cirka 0,6 procent till Sverigedemokraterna.

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna skulle få 3,1 ± 0,3 procent av rösterna vid ett val i november 2017. Jämfört med maj 2017 är det ingen statistiskt säkerställd förändring, medan det i förhållande till riksdagsvalet 2014 är en statistiskt säkerställd minskning.

Jämfört med riksdagsvalet 2014 noteras statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 0,6 procent till Centerpartiet, cirka 0,4 procent till Moderaterna och cirka 0,3 procent till Sverigedemokraterna.

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna skulle få 32,6 ± 0,9 procent av rösterna vid ett val i november 2017. Det är en statistiskt säkerställd ökning, både jämfört med maj 2017 och med riksdagsvalet 2014.

Socialdemokraterna har i förhållande till maj 2017 statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 0,5 procent från Centerpartiet och cirka 0,4 procent från Sverigedemokraterna.

I förhållande till riksdagsvalet 2014 noteras statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 1,4 procent från Miljöpartiet och cirka 0,7 procent från ”övriga partier”. Samtidigt har Socialdemokraterna jämfört med riksdagsvalet en statistiskt säkerställda nettoförlust på cirka 1,0 procent till Sverigedemokraterna.

Vänsterpartiet

Vid ett val i november 2017 skulle Vänsterpartiet få 7,0 ± 0,5 procent av rösterna. Det innebär en statistiskt säkerställd ökning, både jämfört med maj 2017 och med riksdagsvalet 2014.

Vänsterpartiet har i förhållande till riksdagsvalet 2014 statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 1,2 procent från ”övriga partier” och cirka 0,6 procent från Miljöpartiet.

Miljöpartiet

Om det varit val i november 2017 skulle Miljöpartiet få 3,8 ± 0,4 procent av rösterna. Det är en statistiskt säkerställd minskning jämfört med maj 2017 och jämfört med riksdagsvalet 2014.

I förhållande till riksdagsvalet 2014 har Miljöpartiet statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 1,4 procent till Socialdemokraterna, cirka 0,6 procent till Centerpartiet, cirka 0,6 procent till Vänsterpartiet, cirka 0,2 procent till Liberalerna och cirka 0,2 procent till Moderaterna.

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna skulle få 14,8 ± 0,7 procent av rösterna vid ett val i november 2017. Det är en statistiskt säkerställd minskning jämfört med maj 2017, medan det jämfört med riksdagsvalet 2014 är en statistiskt säkerställd ökning.

Sverigedemokraterna har i förhållande till maj 2017 statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 1,4 procent till Moderaterna och cirka 0,4 procent till Socialdemokraterna.

Jämfört med riksdagsvalet 2014 noteras statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 1,0 procent från Socialdemokraterna, cirka 0,6 procent från Moderaterna, cirka 0,3 procent från Kristdemokraterna och cirka 0,2 procent från Liberalerna.

”Övriga partier"

Gruppen ”övriga partier” skulle få 2,6 ± 0,4 procent av rösterna vid val i november 2017. Det är en säkerställd ökning jämfört med maj 2017 och en statistiskt säkerställd minskning jämfört med riksdagsvalet 2014.

I förhållande till riksdagsvalet 2014 noteras statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 1,2 procent till Vänsterpartiet och cirka 0,7 procent till Socialdemokraterna.

Nettoflöden från maj 2017 till november 2017. Procent av väljarkåren*

Illustration

* I figur 1 åskådliggörs statistiskt säkerställda nettoflöden från maj 2017 till november 2017 för de olika partierna. Siffrorna anger signifikanta nettoförluster respektive nettovinster i procent av samtliga som lämnat partisvar eller svarat "vet ej" på frågan om vilket parti man skulle rösta på i val vid respektive undersökningstillfälle. Flödena kan inte användas för att beräkna totalförändringarna i partiernas väljarandelar från maj 2017. (Ovägda underlag återfinns i tabell 22 i tabellpublikationen som publiceras 8 december.)

Nettoflöden från riksdagsvalet 2014 till november 2017. Procent av väljarkåren*

Illustration

* I figur 2 åskådliggörs statistiskt säkerställda nettoflöden från riksdagsvalet 2014 till november 2017 för de olika partierna. Siffrorna anger signifikanta nettoförluster respektive nettovinster i procent av samtliga som både lämnat uppgift om valt parti i riksdagsvalet 2014 och vilket parti man skulle rösta på vid val i november 2017. Flödena kan inte användas för att beräkna totalförändringarna i partiernas väljarandelar från valet 2014 bland annat eftersom det också förekommer flöden mellan partier och ”vet ej”-gruppen. (Ovägda underlag återfinns i tabell 21 i tabellpublikationen som publiceras 8 december.)

Skattning av valresultatet ”om det varit val idag”, kvinnor (K) och män (M). November 2017

Illustration

Skattning av valresultatet ”om det varit val idag”, kvinnor och män. November 2017
PartiKvinnorMänTotalt
 ProcentFelmargProcentFelmargProcentFelmarg
C 10,7 ±0,9 8,4 ±0,8 9,5 ±0,6
L 4,6 ±0,6 3,9 ±0,6 4,2 ±0,4
M 21,6 ±1,2 22,9 ±1,2 22,2 ±0,8
KD 3,4 ±0,5 2,9 ±0,5 3,1 ±0,3
S 33,6 ±1,4 31,5 ±1,4 32,6 ±0,9
V 7,5 ±0,8 6,5 ±0,7 7,0 ±0,5
MP 4,3 ±0,6 3,3 ±0,5 3,8 ±0,4
SD 11,6 ±1,0 18,0 ±1,2 14,8 ±0,7
övr 2,7 ±0,5 2,5 ±0,6 2,6 ±0,4

Med start i november 2017 publicerar SCB även skattningar av valresultatet ”om det var val idag” efter region.

Skattning av valresultatet ”om det varit val idag” efter region. November 2017. Procent
PartiCLMKDSVMPSDÖvr
 %±%±%±%±%±%±%±%±%±
Sydsverige 9,3 ±1,6 5,0 ±1,0 19,7 ±1,8 1,7 ±0,6 30,1 ±2,3 5,3 ±1,1 4,1 ±1,1 20,5 ±2,1 4,4 ±1,5
Småland med öarna 12,7 ±2,2 1,9 ±0,9 21,0 ±2,4 5,7 ±1,1 33,2 ±2,8 3,1 ±0,9 4,1 ±1,4 15,4 ±2,3 2,8 ±1,4
Västsverige 9,6 ±1,3 3,8 ±0,9 23,0 ±1,6 4,5 ±0,9 29,4 ±1,9 7,4 ±1,0 4,1 ±0,9 15,3 ±1,5 3,0 ±0,8
Stockholms län exkl. Stockholms kommun 8,6 ±1,4 6,4 ±1,2 31,8 ±2,6 2,6 ±0,8 25,4 ±2,4 6,5 ±1,1 4,2 ±1,1 13,7 ±1,9 0,9 ±0,6
Stockholms kommun 8,0 ±1,6 6,3 ±1,2 25,6 ±2,9 3,8 ±1,2 27,5 ±3,2 12,5 ±2,4 3,7 ±1,1 8,6 ±2,0 4,0 ±1,4
Östra Mellansverige 9,7 ±1,3 3,8 ±0,9 21,3 ±1,9 3,0 ±0,7 35,6 ±2,0 5,9 ±0,9 3,4 ±0,8 15,8 ±1,7 1,5 ±0,6
Norra Mellansverige 9,8 ±1,5 1,7 ±0,8 17,9 ±2,3 0,7 ±0,5 42,7 ±2,7 8,5 ±1,4 3,3 ±1,1 14,1 ±2,0 1,2 ±0,8
Mellersta och övre Norrland 9,3 ±1,9 4,4 ±1,8 15,5 ±2,2 2,7 ±1,0 42,3 ±3,0 8,5 ±1,8 3,4 ±1,6 10,8 ±1,9 3,1 ±1,4
Totalt 9,5 ±0,6 4,2 ±0,4 22,2 ±0,8 3,1 ±0,3 32,6 ±0,9 7,0 ±0,5 3,8 ±0,4 14,8 ±0,7 2,6 ±0,4

Förklaring regioner

Sydsverige: Blekinge och Skåne län
Småland med öarna: Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län
Västsverige: Hallands och Västra Götalands län
Östra Mellansverige: Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län
Norra Mellansverige: Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län
Mellersta och övre Norrland: Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län

I SCB:s statistikdatabas finns uppgifter för tidsperioden maj 2014–november 2017.

Valresultat om det varit val idag (PSU) efter region

Kommande publicering

Den 8 december publiceras uppgifter om partisympatier i november 2017, totalt och i olika demografiska grupper. SCB har valt att dela upp publiceringen dels för att kunna publicera ”Val idag-skattningen” så snabbt som möjligt efter avslutad datainsamling, dels för att tydliggöra att det rör sig om två olika mått. ”Val idag-skattningen” mäts med frågan ”Vilket parti skulle du rösta på om det vore riksdagsval någon av de närmaste dagarna?”, medan partisympati mäts med frågorna ”Är det något av de politiska partierna som står dig närmare än de andra?” och ”Men vilket parti har du störst sympati för?”.

Publiceringen den 8 december innehåller även uppgifter om EU- och eurosympatier, totalt och i olika demografiska grupper.

Definitioner och förklaringar

PSU i november 2017 genomfördes med ett riksomfattande slumpmässigt urval omfattande 8 919 i riksdagsval röstberättigade personer utan övre åldersgräns. Svar från dessa personer samlas in genom såväl telefonintervjuer som webbenkät. Blandad insamling infördes första gången i undersökningen i maj 2015. Personerna i urvalet ges inledningsvis möjlighet att besvara frågorna via en webbenkät. Om de inte har besvarat webbenkäten har de senare under insamlingsperioden kontaktats via telefon. I likhet med tidigare undersökningar används alla tillgängliga telefonnummer, både till mobila och fasta telefoner, för att kontakta de utvalda personerna.

Av urvalet har 23,9 procent ej anträffats (inkl. hemligt telefonnummer och saknar telefon), 3,1 procent har varit förhindrade att medverka och 20,1 procent har inte velat delta i intervjun. Det totala individbortfallet uppgår till 47,1 procent. Det totala antalet svarande är 4 715, vilket motsvarar 52,9 procent. Det förekommer också att personer inte velat besvara vissa frågor. Data samlades in under perioden 27 oktober till 28 november. En mer utförlig bortfallsredovisning tillgängliggörs i samband med publiceringen den 8 december.

Resultaten presenteras i form av punktskattningar ± osäkerhetsmarginaler. Det intervall som bildas av procentskattningen ± osäkerhetsmarginalen blir här ett 95-procentigt osäkerhetsintervall, dvs. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga populationsvärdet om inga systematiska fel förekommer.

Nästa publiceringstillfälle

Partisympatier, samt EU- och eurosympatier, november 2017, totalt och i olika demografiska grupper, publiceras den 8 december 2017 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för demokratistatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
fax 08-506 947 72

E-post
psu@scb.se

Förfrågningar

Regina Vilkénas

Telefon
010-479 41 18
E-post
regina.vilkenas@scb.se

Mikaela Järnbert

Telefon
010-479 42 43
E-post
mikaela.jarnbert@scb.se