Till innehåll på sidan

Kommunal och regional energistatistik 2015:

El från vindkraft fortsätter att öka

Statistiknyhet från SCB och Energimyndigheten 2017-02-24 9.30

Vindkraften är på stark frammarsch i Sverige och elproduktion från vindkraft ökade under 2015 med nästan 45 procent. Under året var det nio län som hade större elproduktion från vindkraften än vad de hade från den konventionella värmekraften.

I stort sett alla kommuner med elproducerande vindkraftverk ökade sin produktion. Störst procentuell ökning stod Pajala kommun för, vars elproduktion växte mångdubbelt tack vare stor satsning på nyetablering av vindkraftparker. Störst produktion i faktiska siffror stod Ockelbo kommun för. Kommunen producerade nästan 840 000 MWh el med hjälp av vindkraft, vilket motsvarar en årsförbrukning av el för ca 52 000 småhus.

Regionala skillnader i energianvändning

Den totala energianvändningen i Stockholms län var 2015 drygt 47 000 GWh, vilket motsvarar 12 procent av Sveriges totala energianvändning. Sett per invånare var energianvändningen i Stockholms län 21 MWh/person.

I Norrbottens län råder det motsatta förhållandet. Där var den totala energianvändningen 26 000 GWh, vilket är drygt 6 procent av Sveriges hela energianvändning och användningen av energi per invånare var hela 106 MWh/person.

Att Stockholm har hög energianvändning totalt men låg användning sett per person och att Norrbotten tvärtom har relativt låg energianvändning totalt men däremot hög användning per person finns det flera förklaringar till. En är att Stockholm har en stor befolkning medan Norrbotten har liten folkmängd. En annan förklaring är att Stockholm har få industrier och är mer inriktat på tjänstesektorn, vilken inte är lika energikrävande. Norrbotten däremot har stora energikrävande industrier. Industrisektorn utgjorde nästan 70 % av länets totala energianvändning. I Stockholm stod industrisektorn för under 10 procent av den totala energianvändningen. Istället stod transport- och tjänstesektorn för största andelen av energianvändningen i länet.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Energimyndigheten

Adress
Box 310, 631 04 Eskilstuna

Förfrågningar

Energimyndigheten - Emilia Hygstedt

Telefon
016-544 23 82
E-post
emilia.hygstedt@energimyndigheten.se

Producent

SCB, Lantbruks- och energistatistik

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Helena Rehn

Telefon
010-479 66 42
E-post
helena.rehn@scb.se