Till innehåll på sidan

Kommunal och regional energistatistik

Statistiken visar el- och fjärrvärmeproduktion, använda bränslen och slutlig energianvändning i län och kommuner.

För den här statistiken ansvarar:
Energimyndigheten

Energimyndigheten logotyp

Statistiknyheter

Kommunal och regional energistatistik

2018-02-27

I Sverige produceras en stor del av elen i norra delen av landet tack vare det stora utbudet av vattenkraft. Även regioner med kärnkraftverk bidrar stort till elproduktionen. Västsverige, med många industrier och stor befolkning, är den region som använder mest el.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Helena Rehn

Telefon
010-479 66 42
E-post
helena.rehn@scb.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/en0203