Till innehåll på sidan

Kommunal och regional energistatistik 2016:

Mest el produceras i Norrland medan mest el används i Västsverige

Statistiknyhet från SCB och Energimyndigheten 2018-02-27 9.30

I Sverige produceras en stor del av elen i norra delen av landet tack vare det stora utbudet av vattenkraft. Även regioner med kärnkraftverk bidrar stort till elproduktionen. Västsverige, med många industrier och stor befolkning, är den region som använder mest el.

Genom den stora tillgången på vattenkraft står Övre och Mellersta Norrland för 38 procent av Sveriges totala elproduktion. Även regioner med kärnkraftverk bidrar stort till elproduktionen, där Västsverige producerar 20 procent och Östra Mellansverige bidrar med 19 procent. I Stockholmsregionen produceras endast 1 procent. Regionerna är här indelade enligt NUTS 2.

Västsverige är en av de största producenterna, men även den region som använder mest el. Till Västsverige räknas Hallands och Västra Götalands län, där många industrier är belägna och där det även finns en stor bostadssektor med hög elanvändning. Stockholmsregionen är också en betydande användare. Även där står bostäder för en stor del av användningen, men framför allt är det tjänstesektorn (kontor, handel, hotell, restauranger osv.) som förklarar den höga elkonsumtionen i regionen.

För att se mer, ladda ner kommunal och regional energistatistik avseende år 2016 från SCB:s webbplats. Där visas den el- och värmeproduktion samt den slutliga energianvändning som sker i Sveriges län och kommuner.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Energimyndigheten

Adress
Box 310, 631 04 Eskilstuna

Förfrågningar

Energimyndigheten - Emilia Hygstedt

Telefon
016-544 23 82
E-post
emilia.hygstedt@energimyndigheten.se

Producent

SCB, Lantbruks- och energistatistik

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Helena Rehn

Telefon
010-479 66 42
E-post
helena.rehn@scb.se