Till innehåll på sidan

Kvartalsvisa energibalanser

Statistiken visar tillförsel, omvandling och slutlig användning av energi efter energibärare, energiflöden och bransch.

För den här statistiken ansvarar:
Energimyndigheten

Energimyndigheten logotyp

Från och med publiceringen av Kvartalsvisa energibalanser kv 1 2018, 9 juli kommer ny statistik endast att publiceras hos Energimyndigheten.

Energimyndighetens Statistikdatabas

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Kvartalsvisa energibalanser fjärde kvartalet 2016 och 2017 SM 2018-04-09
Kvartalsvisa energibalanser tredje kvartalet 2016 och 2017 SM 2018-01-15
Kvartalsvisa energibalanser andra kvartalet 2016 och 2017 SM 2017-09-29
Kvartalsvisa energibalanser första kvartalet 2016 och 2017 SM 2017-07-06
Kvartalsvisa energibalanser fjärde kvartalet 2015 och 2016 SM 2017-04-07
Kvartalsvisa energibalanser tredje kvartalet 2015 och 2016 SM 2017-01-16

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Markus Adlöv

Telefon
010-479 61 37
E-post
markus.adlov@scb.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/en0201