Till innehåll på sidan

Kvartalsvisa energibalanser tredje kvartalet 2016 och 2017

Serie:
EN20 - Energiförsörjningen. Kvartal och år
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2018-en20sm1801_pdf
ISSN:
1654-3688 (Online)
Statistikansvarig:
Statens energimyndighet
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2018-01-15
Förfrågningar:

Markus Adlöv

010-479 61 37

markus.adlov@scb.se