Till innehåll på sidan

Kvartalsvisa energibalanser tredje kvartalet 2015 och 2016

Serie:
EN20 - Energiförsörjningen. Kvartal och år
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2017-en20sm1701_pdf
ISSN:
1654-3688 (Online)
Statistikansvarig:
Statens energimyndighet
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2017-01-16
Förfrågningar:

Markus Adlöv

010-479 61 37

markus.adlov@scb.se