Till innehåll på sidan

Beskrivning av Kvartalsvis bränslestatistik

Kvartalsvis bränslestatistik mäter bränsleförbrukningen i el-, värme-, och gasverk (SNI 35) samt industriföretag (SNI 05–33). Kvantiteterna anges endast i naturliga mått.

El-, värme-, och gasverk (SNI 35) är totalundersökta medan industrin är en urvalsundersökning där de företag som till industristatistiken tidigare redovisat en förbrukning över 325 toe undersöks.

Förbrukningen redovisas uppdelad på de viktigaste bränsleslagen samt på förbrukarkategorier.