Till innehåll på sidan

Kvartalsvis bränslestatistik

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-03-28

Statistiken visar bränsleanvändning och lager inom el-, gas- och värmeverk och inom utvinnings- och tillverkningsindustrin fördelat på bränsleslag och bransch.

För den här statistiken ansvarar:
Energimyndigheten

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Kvartalsvis bränslestatistik, 4:e kvartalet 2021 (korrigerad 2022-12-07) SM 2022-03-28
Kvartalsvis bränslestatistik, 3:e kvartalet 2021 SM 2021-12-13
Kvartalsvis bränslestatistik, 2:a kvartalet 2021 SM 2021-09-27
Kvartalsvis bränslestatistik, 1:a kvartalet 2021 SM 2021-06-28
Kvartalsvis bränslestatistik, 4:e kvartalet 2020 SM 2021-03-29
Kvartalsvis bränslestatistik, 3:e kvartalet 2020 SM 2020-12-14
Kvartalsvis bränslestatistik, 2:a kvartalet 2020 SM 2020-09-28
Kvartalsvis bränslestatistik, 1:a kvartalet 2020 SM 2020-06-29
Kvartalsvis bränslestatistik, 4:e kvartalet 2019 (Korrigerad 2020-04-01) SM 2020-03-30
Kvartalsvis bränslestatistik, 3:e kvartalet 2019 SM 2019-12-16
Kvartalsvis bränslestatistik, 2:a kvartalet 2019 SM 2019-09-23
Kvartalsvis bränslestatistik, 1:a kvartalet 2019 SM 2019-07-01
Kvartalsvis bränslestatistik, 4:e kvartalet 2018 SM 2019-04-15
Kvartalsvis bränslestatistik, 3:e kvartalet 2018 SM 2018-12-17
Kvartalsvis bränslestatistik, 2:a kvartalet 2018 SM 2018-09-24
Kvartalsvis bränslestatistik, 1:a kvartalet 2018 SM 2018-07-02
Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle 4:e kvartalet 2017 SM 2018-04-03
Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle 3:e kvartalet 2017 SM 2017-12-18
Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle 2:a kvartalet 2017 SM 2017-09-21
Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle 1:a kvartalet 2017 SM 2017-06-28
Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle 4:e kvartalet 2016 SM 2017-03-30
Bränslen. Leveranser och förbrukning av bränsle 3:e kvartalet 2016 SM 2016-12-19
Visa äldre rapporter (63)

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

Jörgen Bromé

Telefon
010-479 45 33
E-post
jorgen.brome@scb.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/en0106