Till innehåll på sidan

Leveranser av petroleumprodukter, 2015

VaruslagTotalt, exkl. bunkring för utrikes sjöfartDärav tillBunkring för utrikes sjöfart
  ÅterförsäljareKonsumenter 
Lättbensin för framställning av stadsgas, m3
       
Flygbensin, m3
.. 0 .. 0
Motorbensin, m3
3 471 386 3 305 537 165 849 0
Andra lättoljor, m3 (exkl. gas)
.. .. .. 0
Petroleumnafta, m3 (lacknafta o d)
.. .. .. 0
Flygfotogen, m3
1 110 325 0 1 110 325 0
Annan fotogen och andra mellanoljor, m3
.. .. .. 0
Dieselbränsle, m3
5 774 419 4 426 322 1 348 097 ..
Eldningsolja nr 1, m3
773 259 142 356 630 903 885 010
Eldningsolja nr 2-6, m3
176 355 1 431 174 924 1 163 424
eldningsolja nr 2 inkl WRD-olja, m3
33 077 148 32 929 46 794
eldningsolja nr 3-6, m3
143 278 1 283 141 995 1 116 630
därav svavelhalt >=1%, m3
0 0 0 ..
Propan och butan (gasol), ton
338 434 26 589 311 845 0

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-02-17

Har du frågor om statistiken?

E-post
en0107@scb.se