Till innehåll på sidan

Leveranser av biodrivmedel 2016, kvartalsvis

Tabellen visar leveranser av biodrivmedel i m3

 1:a kvartalet2:a kvartaletFörsta halvåret3:e kvartalet4:e kvartaletAndra halvåretTotalt
Dieselbränsle
innehållande
biodiesel[1][r]
1 160 586 1 306 006 2 466 592 1 276 404 1 268 863 2 545 267 5 011 859
FAME låginblandning
59 622 69 137 128 759 67 616 66 423 134 039 262 798
HVO låginblandning[r]
222 947 249 812 472 759 229 649 241 397 471 046 943 805
FAME höginblandning
18 532 17 818 36 350 20 732 21 323 42 055 78 405
HVO höginblandning[r]
45 618 57 320 102 938 66 320 90 541 156 861 259 799
Motorbensin innehållande
biokomponenter[2][r]
724 068 836 565 1 560 633 866 288 729 937 1 596 225 3 156 858
Etanol låginblandning[2][r]
35 962 41 627 77 589 43 437 36 188 79 625 157 214
Etanol höginblandning[r]
10 530 17 263 27 794 16 088 13 878 29 966 57 760

1) Med biodiesel avses FAME (fettsyrametylestrar) och HVO (hydrogenated vegetable oil)

2) Med biokomponenter avses etanol och ETBE (Etyltert butyl ether)

r) Reviderat värde

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-05-17

Har du frågor om statistiken?

E-post
en0107@scb.se