Till innehåll på sidan

Leveranser av petroleumprodukter fördelad på förbrukarkategori, 2017

   Stat, kommun, landsting,
företag inom fjärrvärme och elsektorn
  Fastigheter  
 Jordbruk,
skogsbruk
fiske
Gruvor
och
mineral-
brott,
tillverk.
industri
Kraftverk,
gasverk
Kraftvärme-
verk,
värmeverk
ÖvrigtJärn-
vägar
Sjöfart,
exkl
bunkring
för utrikes
sjöfart
En- och
två--
bostads-
hus
Fler-
bostads-
hus
Övr.
fastigheter
ÖvrigtSumma
Dieselbränsle
totalt, m3
83 015 168 834 2 068 262 .. .. 8 821 316 648 4 140 5 507 692 5 820 683
lev via
bensinstationer,
m3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 512 832 4 512 832
övriga
leveranser
83 015 168 834 2 068 262 .. .. 8 821 316 648 4 140 994 860 1 307 851
Eldningsolja
nr 1, m3
15 253 160 295 2 907 21 522 26 126 1 162 33 240 19 276 4 341 110 610 221 179 615 911
Eldningsolja
nr 2, m3
0 29 562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 562
Eldningsolja
nr 3 - 6, m3
0 84 130 307 5 139 0 0 4 018 0 0 20 573 4 173 118 340
Propan och
butan (gasol)
totalt, ton
2 717 282 416 814 17 611 236 37 0 0 0 167 15 132 319 130
motorgas,
ton
0 0 0 0 111 0 0 0 0 23 .. ..
gasol o d
i bulk, ton
2 717 282 416 814 17 611 80 37 0 0 0 167 2 072 305 914
gasol o d
i flaska, ton
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 458 12 458

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-02-16

Har du frågor om statistiken?

E-post
en0107@scb.se