Till innehåll på sidan

Leveranser av petroleumprodukter, 2017

VaruslagTotalt, exkl.
bunkring för
utrikes sjöfart
Därav tillBunkring
för utrikes
sjöfart
  ÅterförsäljareKonsumenter 
Lättbensin för framställning
av stadsgas, m3
0 0 0 0
Flygbensin, m3
1 892 566 1 326 0
Motorbensin, m3
3 198 811 3 021 855 176 956  
Andra lättoljor, m3 (exkl gas)
.. .. ..  
Petroleumnafta, m3
(lacknafta o d)
1 195 1 168 27  
Flygfotogen, m3
1 356 318   1 356 318  
Annan fotogen och andra
mellanoljor, m3
.. .. ..  
Dieselbränsle, m3
5 820 683 4 672 066 1 148 617 78 898
Eldningsolja nr 1, m3
615 912 133 564 482 348 775 984
Eldningsolja nr 2 - 6, m3
147 902 520 147 382 1 754 402
eldningsolja nr 2 inkl WRD-
olja, m3
29 562   29 562 42 627
eldningsolja nr 3 - 6, m3
118 340 520 117 820 1 711 775
därav svavelhalt >=1%, m3
      ..
Propan och butan (gasol), ton
319 130 26 589 292 541  

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-02-16

Har du frågor om statistiken?

E-post
en0107@scb.se